Lapsen varhainen tukeminen, kun vanhempi on potilaana erikoissairaanhoidossa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on tarjota ehkäisevää psykososiaalista tukea sairastuneen vanhemman lapselle ja koko perheelle, kun vanhemmalla on hoitosuhde erikoissairaanhoidon yksikössä. Malli tukee vanhemmuutta, perheen vuorovaikutusta ja lapsen tueksi kootaan moniammatillinen verkosto.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Ylläpitäjä