Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen keskitetty järjestäminen (asiakasohjaus)​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa on yhteinen toimintatapa, jossa myönnettävillä palveluilla on yhtenäiset kriteerit ja järjestämisen että valvonnan toimintamallit ovat selkeät ja laatua sekä talouden hallittavuutta tukevat.

Ratkaisun perusidea **

Perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa käytetään paljon erilaisia tukipalveluja, joita järjestetään sekä omana että ostopalveluna ja joita tulee valvoa. Palvelujen järjestäminen on hyvinvointialueen alkuvaiheessa hajallaan ja esimerkiksi ostoja tehdään ilman selkeää yhteistä ohjeistusta. Tämä johtaa puutteisiin hankinta-, järjestämis- ja valvontalakien toteutuksessa ja kustannusten kontrolloimattomuuteen.​

Toimintamallin myötä perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa on yhteinen toimintatapa, jossa myönnettävillä palveluilla on yhtenäiset kriteerit ja sekä järjestämisen että valvonnan toimintamallit ovat selkeät ja laatua sekä talouden hallittavuutta tukevat. Projektin aikana aloitetaan osia mallin mukaisista toimintatavoista ja kuvataan malli, vaikkei kaikkea vielä otettaisi käyttöön.​

Toimintamalli koskee isoa osaa perhesosiaalityön ja lastensuojelun työntekijöistä. Malli vaikuttaa asiakkaiden laadukkaiden palveluiden järjestämiseen, mutta ei suoriin asiakaskontakteihin.