Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Etelä-Pohjanmaalla

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelulain 14§ mukaisen asiantuntijaryhmän työskentelytapa nojaa systeemiseen ajatteluun ja kompleksisuuden käsitteeseen. Käsiteltävänä olevan ilmiön / ongelman nähdään olevan monen tekijän summa.  Asiantuntijaryhmän konsultaatiossa hyödynnetään hypoteesityöskentelyä. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia
Kehittäjä