Lastensuojelun piirissä oleville/olleille nuorille suunnattu Veturin antama yksilötuki, ryhmämuotoiset toiminnat ja etätuki

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Veturointi-toiminnan nuorillle suunnattu toiminta sisältää Veturin (valmennettu kokemusasiantuntija) antamaa yksilötukea, ryhmämuotoista toimintaa ja tapahtumia sekä etätukea/toimintaa yksin ja ryhmässä. Toiminnalla tuetaan nuoren hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Auta Lasta ry
Ylläpitäjä
Auta Lasta ry
Kehittäjä