Kartta maailmaan, jonka haluat on opas nuorelle, joka on menossa työssäoppimaan, työharjoitteluun tai työkokeiluun ja etsii omannäköistä yrittäjyyttä ja työnteon tapaa sekä ohjaajalle, joka haluaa auttaa nuorta tunnistamaan työssäoppimisen tarjoamia mahdollisuuksia.

Toimintaympäristö **

Oppaassa nostetaan perinteisen yrittäjyyskasvatuksen rinnalle humanistista lähestymistapaa ja herätellään nuorta ajattelemaan, millaisen maailman hän haluaa, ja kuinka työ tai yrittäjyys voi auttaa ottamaan askeleita sitä kohti. Ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja työvalmentajille opas antaa vinkkejä reflektiokeskusteluihin, jotka tukevat oppijaa matkallaan maailmaan, jonka hän haluaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Opas on tarkoitettu nuorelle, joka on menossa työssäoppimaan, työharjoitteluun tai työkokeiluun ja etsii omannäköistä yrittäjyyttä ja työnteon tapaa. Opas on myös ohjaajalle, joka haluaa auttaa nuorta tunnistamaan työssäoppimisen tarjoamia mahdollisuuksia.

Ratkaisun perusidea **

Opas on ajateltu käytettäväksi erilaisten työssäoppimistilanteiden tukena. Se sisältää työssäoppijalle tehtäviä ennen työssäoppimisjaksoa, sen aikana ja jälkeen pohdittavaksi, yhteensä 5 pohdintatehtävää. Ohjaajalle opas sisältää vinkkejä reflektiokeskusteluihin.

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Oppaan tavoitteena on avata ajatuksia yrittäjyydestä mahdollisuutena muuttaa maailmaa. Opas ohjaa nuorta pohtimaan, mikä työn ja yrittäjyyden rooli on hyvän ja merkityksellisen elämän ja maailman rakentumisessa. Opas auttaa piirtämään polkua kohti omannäköistä yrittäjyyttä ja hyödyntämään työssäoppimisen tarjoamia mahdollisuuksia. Työssäoppimisjakson kokemuksia peilataan ajatuksiin maailmasta, jonka oppija haluaisi. Havaintojen ja kokemusten perusteella voi avautua näkökulmia omien osaamisten, yhteistyön, toiminnan ja mahdollisuuksien kehittämiseen.