Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin alle on koottu Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston työryhmä, joka edistää luotettavan lääkeinformaation saavutettavuutta ja hyödynnettävyyttä lääkkeiden käyttäjien arjessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työssä. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Ylläpitäjä
Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry
Ylläpitäjä