Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua

Toimintamallin alle on koottu Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston työryhmä, joka edistää luotettavan lääkeinformaation saavutettavuutta ja hyödynnettävyyttä lääkkeiden käyttäjien arjessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työssä. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Työryhmä edistää seuraavia "Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön - Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021-2026" kirjattuja toimenpiteitä:

  • Jatkamme Lääkeinformaatioverkostossa kaudella 2012–2020 työstettyjen Laadukas lääkeinformaatio -materiaalien säännöllistä päivittämistä ja aktiivista jalkauttamista kaudella 2021–2026 (lääkeinformaatiostrategian liite 2).
  • Jatkamme selkokielisen lääkeinformaation tuottamista lääkkeiden käyttäjille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille.
  • Viestimme ajankohtaisista ja kansallisesti merkittävistä lääkehoidon asioista, esimerkiksi biosimilaarien käyttöönotosta lääkkeiden käyttäjille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille.
  • Osallistumme tarpeiden ja resurssien mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen aikana tehtävään kehittämistyöhön, jossa varmistetaan lääkeinformaation toteutuminen lääkehoidon aikana. Kehittämistyö voi tapahtua esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmissa.
  • Osallistumme tarpeiden ja resurssien mukaan kansalliseen tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen osana lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa, esimerkiksi kansallista lääketietovarantoa koskeviin jatkotoimenpiteisiin.
  • Nostamme esille lääkkeiden ympäristövaikutuksia ja mahdollisuuksia vähentää niitä, esimerkiksi viestimällä siitä, että lääkkeen käyttäminen ohjeen mukaan on myös ympäristöteko.
Toteutussuunnitelma

Työryhmän toimintasuunnitelma 2021-2023

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työryhmän kokoonpano strategiakaudella 2021-2026: 

Lääketietokeskus, Essi Kariaho, puheenjohtaja 

Kliinisen farmasian seura, Ville Valkonen (Raimo Ojala), varapuheenjohtaja 

Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry, Roosa Kekki (Ella Kälvälä), sihteeri 

Colores- Suomen suolistosyöpäyhdistys ry, Jenni Tamminen-Sirkiä

Eläkeliitto ry, Heidi Oilimo

Fimea, Piia Rannanheimo

HUS Apteekki, Miia Kallio (Ilona Niittynen)

HUS, SKFY, Outi Lapatto-Reiniluoto (Janne Backman)

Itä-Suomen yliopisto (UEF), Piia Siitonen

Itä-Suomen yliopiston apteekki, Jouko Savolainen

Kuluttajaliitto, Julia Lumijärvi

Munuais- ja maksaliitto, Maarit Heinimäki

Orion Oyj, Anna Peltonen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki, Kaisa Kinnari (Katja Uljas)

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry, Hannu Koivula

Suomen Apteekkariliitto, Henna Kyllönen (Tiina Koskenkorva)

Suomen Luustoliitto ry, Päivi Mazzei 

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Elina Ottela

Suomen Lääkäriliitto, Heikki Pärnänen

Suomen Proviisoriyhdistys ry, Ville-Matti Mäkinen

Suomen Syöpäpotilaat ry, Jukka K. Korpela