Luvat ja valvonta -hankkeessa uudistetaan lupa- ja valvontatoiminnan valtakunnalliset toimintamallit digitalisaatiota hyödyntämällä. 

Ratkaisun perusidea **

Liitetiedoston KA-kuvauksilla luodaan edellytykset toteuttaa Palvelukerrokseen yritysten kehittymistä ja suunnittelua tukeva digitaalinen suunnittelu- ja valmennusympäristö eli Tunnustelupalvelu. Kuvaukset on tarkoitettu julkista kommentointia varten.