Maksuttoman raskauden ehkäisyn käytännöt on yhtenäistetty ja luotu maksuttoman ehkäisyn maakunnallinen hoitopolku. Käyttöönotettu hoitopolku sisältää esitietolomakkeen, kirjaamisen ja tilastoinnin sekä ehkäisyn aloitus ja seuranta ohjeet.

Ratkaisun perusidea **

Maksuttoman ehkäisyn kokeilun aikana on kehitetty koko hyvinvointialueen laajuinen toimintamalli ja yhtenäinen tapa toteuttaa ehkäisypalvelua ja alle 25-vuotiaiden maksutonta ehkäisyä. Pirkanmaan hyvinvointialueella tarjotaan maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille sekä tietyille erityisryhmille. Maksuttomaan ehkäisyyn sisältyvät kaikki ehkäisymenetelmät. Maksutonta ehkäisyä toteutetaan useissa eri yksiköissä, kuten ehkäisyneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, nuorisoneuvolassa, äitiysneuvolassa sekä terveysasemilla. 

Mallissa on kuvattuna maksuttoman ehkäisyn järjestämistapojen ja toimintamallien yhtenäistäminen. Maksuttoman ehkäisyn maakunnallinen hoitopolku sisältää ammattilaisen ohjeet ehkäisyvalmisteiden tilaamiseen, säilytykseen ja jakeluun, ehkäisyn esitietolomakkeen, sekä ohjeet kirjaamiseen, tilastointiin, ehkäisyn aloitukseen ja seurantaan. Henkilöstöä on koulutettu maksuttoman ehkäisyn hoitopolun käyttöönottoon sekä raskauden ehkäisyn toteuttamiseen liittyen, pitäen sisällään osaamisen vahvistamisen ehkäisymenetelmien valinnassa, yksilöllisessä riskien arvioinnissa ja kliinisessä toiminnassa. Alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy on iso osa myös raskaudenkeskeytyksen uudistuvaa hoitoprosessia. Maksuttomaan ehkäisyyn liittyen on toteutettu asiakasviestintää eri muodoissaan.