Maksuttoman raskauden ehkäisyn käytännöt on yhtenäistetty ja luotu maksuttoman ehkäisyn maakunnallinen hoitopolku. Käyttöönotettu hoitopolku sisältää esitietolomakkeen, kirjaamisen ja tilastoinnin sekä ehkäisyn aloitus ja seuranta ohjeet.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Maksuton ehkäisy Pirkanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maksuttoman raskauden ehkäisyn käytännöt on yhtenäistetty ja luotu maksuttoman ehkäisyn maakunnallinen hoitopolku. Käyttöönotettu hoitopolku sisältää esitietolomakkeen, kirjaamisen ja tilastoinnin sekä ehkäisyn aloitus ja seuranta ohjeet.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tiia Lehtinen

Luotu

25.08.2023

Viimeksi muokattu

25.09.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Maksuttoman ehkäisyn kokeilun aikana on kehitetty koko hyvinvointialueen laajuinen toimintamalli ja yhtenäinen tapa toteuttaa ehkäisypalvelua ja alle 25-vuotiaiden maksutonta ehkäisyä. Pirkanmaan hyvinvointialueella tarjotaan maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille sekä tietyille erityisryhmille. Maksuttomaan ehkäisyyn sisältyvät kaikki ehkäisymenetelmät. Maksutonta ehkäisyä toteutetaan useissa eri yksiköissä, kuten ehkäisyneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, nuorisoneuvolassa, äitiysneuvolassa sekä terveysasemilla. 

Mallissa on kuvattuna maksuttoman ehkäisyn järjestämistapojen ja toimintamallien yhtenäistäminen. Maksuttoman ehkäisyn maakunnallinen hoitopolku sisältää ammattilaisen ohjeet ehkäisyvalmisteiden tilaamiseen, säilytykseen ja jakeluun, ehkäisyn esitietolomakkeen, sekä ohjeet kirjaamiseen, tilastointiin, ehkäisyn aloitukseen ja seurantaan. Henkilöstöä on koulutettu maksuttoman ehkäisyn hoitopolun käyttöönottoon sekä raskauden ehkäisyn toteuttamiseen liittyen, pitäen sisällään osaamisen vahvistamisen ehkäisymenetelmien valinnassa, yksilöllisessä riskien arvioinnissa ja kliinisessä toiminnassa. Alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy on iso osa myös raskaudenkeskeytyksen uudistuvaa hoitoprosessia. Maksuttomaan ehkäisyyn liittyen on toteutettu asiakasviestintää eri muodoissaan. 

Kansikuva
Onko sinulla tarve raskauden ehkäisyyn? Kaikki alle 25-vuotiaat pirkanmaalaiset saavat maksuttoman ehkäisyn. pirha.fi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä