Ikäihmiset ovat mukana ammattilaisille ja eri-ikäisille tarkoitetuissa tilaisuuksissa tuomassa esille ikäihmisten näkökulmaa (esim. messu- ja markkinatapahtumissa). Markkinamummot ja -papat ovat vapaaehtoisia ikäihmisiä.

Toimintaympäristö **

Kun ikäihmiset esittelevät heitä koskevia asioita, saadaan viesti paremmin esille. Ikäihmisten avulla messukävijöiden mielenkiinto on helpompi herättää.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ikäihmiset, jotka ovat osallistuneet Aijjoos-toimintaan sekä messuvieraat, jotka osallistuvat messuille tai tapahtumiin, jossa esitellään Aijjoos-toimintaa. 

Ratkaisun perusidea **

Kun ikäihmiset esittelevät heitä koskevia asioita, saadaan viesti paremmin esille. Ikäihmisten avulla messukävijöiden mielenkiinto on helpompi herättää. Messukävijät jäävät mielellään keskustelemaan ikäihmisten kanssa. Tällöin ikäihmisten tarpeista ja toiveista on mahdollista kuulla suoraan kohderyhmältä. Ikäihmiset messu- ja markkinatapahtumissa lisäävät osallistujien ikäosaamista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Toteuttaminen
Suunnitellaan yhdessä ikäihmisten kanssa, mitä asioita halutaan tuoda messu- tai markkinatapahtumassa esille. Varataan mukaan jaettavaa materiaalia, jonka avulla keskustelu on helppo avata. Markkinamummojen ja pappojen asiantuntijuus muodostuu heidän omasta elämänkokemuksestaan. Heidän tukenaan messupisteellä on hyvä olla myös työntekijöitä.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voi soveltaa minkä tahansa kohderyhmän kanssa. Messuilla ja tapahtumissa kannattaa käyttää asiakkaita mukana esittelemässä omaa toimintaa olivat he sitten minkä ikäisiä hyvänsä. 

Toimintamallia on mahdollista toteuttaa monenlaisissa tilanteissa. Esim. Aijjoos-toiminnassa markkinamummot ovat olleet mukana myös koulujen hyvinvointipäivissä. Siellä ei ole esitelty Aijjoos-toimintaa vaan markkinamummot ovat tarjonneet lapsille mahdollisuuden keskustella esim. entisaikojen elämästä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Messukävijät ovat pysähtyneet mielellään juttelemaan ikäihmisten kanssa. Jutteleminen ikäihmisiä koskevista asioista on helpompaa ikäihmisten itsensä kanssa kuin vanhustyön ammattilaisten. Kun mummo sanoo toiselle ikäihmiselle, että kannattaa lähteä Aijjoos liikkeelle, viesti menee paremmin perille. 

Markkinamummoina olleet ikäihmiset ovat kokeneet merkitystä, kun ovat saaneet olla mukana puhumassa ja esittelemässä heille tärkeitä asioita.