Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mieli kasvussa –toimintamallissa koko kasvuympäristön yhteisö edistää voimavaralähtöisesti jäsentensä mielenterveyttä ja rakentaa mielenterveyttä vahvistavaa toimintakulttuuria neuvolassa, ala- ja yläkoulussa, toisen asteen oppilaitoksissa sekä nuorisotyössä ja vapaa-ajalla.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

MIELI Suomen Mielenterveys ry
Ylläpitäjä