Mini-intervention rakenteinen kirjaaminen tiedolla johtamisen tukena

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämisprosessin avulla käyttöön otettu ja sittemmin vakinaistettu toimintamalli alkoholin riskikäytön puheeksiottoon, mini-interventioon (lyhytneuvontaan) sekä rakenteiseen ja systemaattiseen kirjaamiseen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä (Päijät-Sotessa). 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Ylläpitäjä