Monialainen asiakas- ja palveluohjaus (elintapaohjaus) Satakunnan hyvinvointialueella (RRP, P4, I2)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla kuvataan elintapaohjaukseen liittyvä yhteistyön rakenne ja sovitaan tehtävien ja vastuiden jako eri tahojen välillä. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Satakunnan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Satakunnan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Satakunnan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Satakunnan hyvinvointialue
Kehittäjä
Satakunnan Sydänpiiri ry
Kehittäjä
Satakunnan hyvinvointialue
Kehittäjä
Satakunnan hyvinvointialue
Kehittäjä
Satakunnan hyvinvointialue
Kehittäjä