Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen ja jalkautuvan asunnottomuustyön toimintamalli  erityisen tuen tarpeessa oleville asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville asunnottomuuden ehkäisemiseksi, asunnottomuuden keston lyhentämiseksi ja jatkoasumisen turvaamiseksi.

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Helsingin kaupunki
Ylläpitäjä