Monialaisen yhteistyön toimintamallit erityisen vaativissa asiakastilanteissa (kirjallisuuskatsaus)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjallisuuskatsaus lastensuojelun ja lastenpsykiatrian välisen yhteistyön toimintamalleista erityisen vaativissa asiakastilanteissa. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Socca - Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus
Ylläpitäjä
Socca - Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus
Ylläpitäjä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
Kehittäjä
Socca - Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus
Kehittäjä