Monimuotoinen oppisopimuspolku Ikääntyneiden ja kuntoutuksen toimialalla

Mahdollistaa oppisopimusopiskelijan osaamisen kehittymisen useissa oppimisympäristöissä ja yksiköissä Päijät-Soten Ikääntyneiden ja kuntoutuksen toimialalla. Toimintamalli huomioi opiskelijoiden, ohjaajien ja esihenkilöiden muun tuen tarpeen oppisopimusopiskeluun liittyen.