Monipalveluasiakkaan tunnistaminen ja ennustemallin kehittäminen, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluasiakkaiden määrittely sekä ennustemallin kehittäminen.

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain §10 määrittää, että hyvinvointialueen on:​

  • huolehdittava yhteen sovitettuja palveluja laaja-alaisesti tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta,​

  • sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamisesta ja palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittelemisestä sekä​

  • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta hyvinvointialueen muiden palvelujen kanssa sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä. 

Pirkanmaalla tehty jo paljon asian tiimoilta viime vuosina: mm. Parempi Arki-hanke, Tampereen asva-toiminta, monipalveluasiakkaiden tietotarveanalyysi/PSHP,  Monialaisen yhteistyön opas, Minun tiimini -malli.

Ammattilaisten tekemän asiakastyön ja palvelutuotannon johtamisen tueksi tarvitaan systemaattisempia, yksittäisiä asiakkaita koskevaa dataa analysoivien ennustamisen välineitä. Tällöin voitaisiin tarjota ennakoivaa ja ennaltaehkäiseviä palveluja ja tukea ajoissa.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kehittämiseen vaikuttavia merkittäviä muutoksia hyvinvointialueella ovat esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien muutokset, digiklinikan aloitus, päivystysselvitys, tietoallastyöt ja tietomallintaminen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Määrittely ja ennustemallien kehittäminen kohdistetaan kolmeen kohderyhmään: 1) Lapset ja nuoret, 2) ikääntyneet ja 3) kansantaudit/monisairaat. Määrittely- ja kehitystyössä keskitytään monia eri palveluita käyttäviin ei ainoastaan paljon (yksittäisiä) palveluita käyttäviin. 

Ratkaisun perusidea **

Työn päätavoite on ​jatkossa ennustaa tietojärjestelmien avulla pirkanmaalaisten monialaista ja runsasta sote-palvelujen käyttöä. 

Hyötytavoitteena on, että Pirkanmaan hyvinvointialueella kohdennetaan ennaltaehkäisevästi ja oikea-aikaisesti vaikuttavia palveluja ja tukea niille asukkaille, joilla on riski monialaiseen ja runsaaseen sote-palvelujen käyttöön. Samalla monipalveluasiakkaaksi päätyy yhä vähemmän pirkanmaalaisia.​

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

2.5.2024 käytännön hyödynnettävyyden prosessin kuvausta suunnitellaan ja päivitetään suunnitelman mukaiseksi.

Tietosuoja- ja lääkintälaitesäädökset huomioitava.

Monipalveluasiakkaiden tarkastelu eri tietojärjestelmien välillä mahdollistuu Pirkanmaalla vasta, kun asiakkaiden tunnisteiset tiedot ovat mallinnettuna samassa rakenteessa tietoaltaassa. Henkilöt, jotka eivät käytä sote-palveluja, jäävät asiakastietojärjestelmiä ja algoritmejä hyödyntävien mallien tavoittamattomiin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arviointisuunnitelmaa työstetään toimintamallin edetessä.