Monipalveluasiakkaan tunnistaminen ja ennustemallin kehittäminen, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluasiakkaiden määrittely sekä ennustemallin kehittäminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monipalveluasiakkaan tunnistaminen ja ennustemallin kehittäminen, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluasiakkaiden määrittely sekä ennustemallin kehittäminen.

Toteutuspaikka
Pirkanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Emma Mononen

Luotu

26.04.2024

Viimeksi muokattu

13.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Työn päätavoite on ​jatkossa ennustaa tietojärjestelmien avulla pirkanmaalaisten monialaista ja runsasta sote-palvelujen käyttöä. 

Hyötytavoitteena on, että Pirkanmaan hyvinvointialueella kohdennetaan ennaltaehkäisevästi ja oikea-aikaisesti vaikuttavia palveluja ja tukea niille asukkaille, joilla on riski monialaiseen ja runsaaseen sote-palvelujen käyttöön. Samalla monipalveluasiakkaaksi päätyy yhä vähemmän pirkanmaalaisia.​

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain §10 määrittää, että hyvinvointialueen on:​

  • huolehdittava yhteen sovitettuja palveluja laaja-alaisesti tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta,​

  • sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamisesta ja palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittelemisestä sekä​

  • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta hyvinvointialueen muiden palvelujen kanssa sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä. 

Pirkanmaalla tehty jo paljon asian tiimoilta viime vuosina: mm. Parempi Arki-hanke, Tampereen asva-toiminta, monipalveluasiakkaiden tietotarveanalyysi/PSHP,  Monialaisen yhteistyön opas, Minun tiimini -malli.

Ammattilaisten tekemän asiakastyön ja palvelutuotannon johtamisen tueksi tarvitaan systemaattisempia, yksittäisiä asiakkaita koskevaa dataa analysoivien ennustamisen välineitä. Tällöin voitaisiin tarjota ennakoivaa ja ennaltaehkäiseviä palveluja ja tukea ajoissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Määrittely ja ennustemallien kehittäminen kohdistetaan kolmeen kohderyhmään: 1) Lapset ja nuoret, 2) ikääntyneet ja 3) kansantaudit/monisairaat. Määrittely- ja kehitystyössä keskitytään monia eri palveluita käyttäviin ei ainoastaan paljon (yksittäisiä) palveluita käyttäviin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

2.5.2024 käytännön hyödynnettävyyden prosessin kuvausta suunnitellaan ja päivitetään suunnitelman mukaiseksi.

Tietosuoja- ja lääkintälaitesäädökset huomioitava.

Monipalveluasiakkaiden tarkastelu eri tietojärjestelmien välillä mahdollistuu Pirkanmaalla vasta, kun asiakkaiden tunnisteiset tiedot ovat mallinnettuna samassa rakenteessa tietoaltaassa. Henkilöt, jotka eivät käytä sote-palveluja, jäävät asiakastietojärjestelmiä ja algoritmejä hyödyntävien mallien tavoittamattomiin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arviointisuunnitelmaa työstetään toimintamallin edetessä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä