Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen (päättynyt 2017) tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia sekä tukea heidän hakeutumistaan koulutukseen ja työelämään. Yrittäjyyspolku puolestaan on yhteistyömalli, jossa työkokeilua sovelletaan yrittäjyyden kokeilemiseen. 

Toimintaympäristö **

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hanke nitoutuu toiminnallaan osaksi monipuolista hankkeiden ja kehittämistoiminnan verkostoa, jossa nuorten osallistamista on viety määrätietoisesti eteenpäin ja testattu sekä hyödynnetty liikuntaa, taidetta ja kulttuuria sekä nuorisotyön ammattilaisia.

Yrittäjyyspolun idea on luoda toimintaympäristö, jossa nuori voi turvallisesti testata, miltä yrittäjyys tuntuu. Yrittäjyyspolussa konkretisoitui myös tarve uudenlaiselle yritystoiminnalle Suomessa.  Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä (LUT Lahti) ja Mun juttu – meidän tulevaisuus -osahankkeessa rakentuu nuorten yrittäjyyteen kannustamiseksi uudenlaista yhteistyötä alueellisten toimijoiden kesken (nuoriso- ja työllisyyspalvelut, yrityspalvelut ja oppilaitokset).

Hanketta olivat toteuttamassa Helsingin yliopisto (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto, K. H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, Taideyliopisto, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Outward Bound Finland ry, Suomen urheiluopisto, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hanke kytkeytyy vahvasti osallisuuteen. Mun juttu – meidän tulevaisuus on edustava esimerkki laajasti eri sektoreita yhteen sitovasta hankkeesta. Yhteistyö on tuonut ainutlaatuista lisäarvoa toimijoiden työhön sekä erityisesti kohderyhmille – nuorille ja heidän kanssaan toimiville.

 

 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Yrittäjyyspolku on yhteistyömalli, jossa työkokeilua sovelletaan yrittäjyyden kokeilemiseen. Yrittäjyyspolun rakentamista fasilitoi Mun juttu -hankkeen sisällä LUT Lahti. Yrittäjyyspolun rakentamiseen osallistui laaja toimijajoukko:

Lahden nuorisopalvelut, Lahden Yrittäjät ry, Lahden seudun kehitys LADEC, TE-palvelut, Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Yrityskummit. 

Idean konkretisointi ja visualisointi

Yrittäjyyspolku tarjoaa ohjaussabluunan, jota eri tahot, kuten Nuorten työllisyyspalvelut, Ohjaamot, 2. asteen opot ja työssäoppimisen ohjaajat, voivat hyödyntää nuorten ja yrittäjien yhteistyön kehittämisessä.

Ideana on , että nuori saa työkokeilusta ja työssäoppimisesta parhaan mahdollisen hyödyn irti ja pääsee käytännössä tutustumaan yrittäjyydessä askarruttaviin asioihin. Lisäksi nuorta rohkaistaan pohtimaan ja tuomaan esiin omia ideoitaan. Näin mentoriyrittäjä voi perehdyttämisen vastineeksi saada nuorelta tuoreita näkökulmia liiketoimintansa kehittämiseksi – ja parhaimmillaan uuden yhteistyökumppanin.

Kokeilun tavoitteet

Madaltaa kynnystä yrittäjyyteen tarjoamalla nuorille

 • mahdollisuuden käytännössä kokeilla yrittäjyyttä
 • eväitä oman yritysidean työstämiseen
 • yrittäjyysasennekasvatusta
 • kehittymismahdollisuuksia

Kannustaa omannäköisen yrittäjyyden luomiseen, oli tavoitteena sitten

 • työllistää itsensä
 • perustaa oma ”unelmien” yritys
 • jatkaa yrittäjänä jo toimivassa yrityksessä

Perustuu räätälöityyn henkilökohtaiseen ohjaukseen

 • käytännön taitojen oppimiseen
 • näkemyksen ja itseluottamuksen kehittymiseen
 • verkostoitumiseen yrittäjien, mentoreiden, kehittäjien, valmentajien ja toisten nuorten kanssa

Mahdollistaa ristipölytystä ja uusia innovaatioita

 • nuorten ja mentoriyrittäjien jakaessa osaamista syntyy potentiaalia uusille liiketoimintamalleille ja yhteistyösuhteille

 

Ratkaisun perusidea **

Yrittäjyyspolkua harkitseva nuori tapaa ensin työhönvalmentajan ja yritysneuvojan. Yhdessä tarkennetaan kiinnostuksen kohteet ja lähtökohdat Yrittäjyyspolulle astumiseksi. Jos polulle päätetään lähteä, voi nuori etsiä sopivaa yritystä Matkalla duuniin! -ilmoitustaululta tai laittaa sinne oman ilmoituksensa.

Polun ytimen muodostaa siis työkokeilun soveltaminen yrittäjyyskokeiluna. Nuorella on mahdollisuus olla yrityksessä tutustumassa ja käytännössä kokeilemassa yrittäjyyttä 1–6 kuukautta.

 

Polun kulku

 1. Yrittäjyyspolkua harkitseva nuori tapaa ensin työhönvalmentajan ja yritysneuvojan. Samoin yrittäjä, joka on kiinnostunut ottamaan nuoren kokeiluun, tapaa ensin työhönvalmentajan ja yritysneuvojan tarkentaakseen omat tavoitteensa ja valmiutensa.
 2. Sopivan nuori ja yrittäjä -parin löydyttyä sovitaan tapaamisesta
 3. Tarkoitus on tutustua ja keskustella tarkemmin, millaisia odotuksia on puolin ja toisin.
 4. Yrittäjyyskokeilun aikana käydään kuukausittain ohjauskeskustelut nuoren, mentoriyrittäjän, työhönvalmentajan ja yritysneuvojan kesken.
 5. Yrittäjyyskokeilua voidaan jatkaa kuukausi kerrallaan kuuden kuukauden ajan.
 6. Jos nuori päättää ryhtyä yrittäjäksi, yritysneuvoja jatkaa yhteistyötä ja auttaa yrityksen perustamiskuvioissa
   

Tarkka kuvaus Yrittäjyyspolusta löytyy Tässä mä olen Tuloksia ja kokemuksia Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen toiminnasta -julkaisusta

Liitteet
Kuva
Taulukko yrittäjyyspolun sisällöistä nuoren ja yrittäjän näkökulmista.
Yrittäjyyspolku nuoren sekä yrittäjän näkökulmasta.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Onnistumisen edellytyksenä on, että löydetään sitoutunut yhteistyötaho, yrittäjä, joka haluaa tarjota nuorelle mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen ja toimia mentoriyrittäjänä.