Naiset vahvistumisen lähteillä -kuntoutus, Avopäihdekuntoutus Katajainen ja matalan kynnyksen toimintapaikat

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ennaltaehkäisevän ja monialaisen/-toimijaisen työn vahvistaminen.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Ylläpitäjä