Naiset vahvistumisen lähteillä -kuntoutus, Avopäihdekuntoutus Katajainen ja matalan kynnyksen toimintapaikat

Ennaltaehkäisevän ja monialaisen/-toimijaisen työn vahvistaminen.