Pilotti vapauttaa palveluohjaajan avulla poliklinikan erityistyöntekijöiden työaikaa heidän oman osaamisalansa mukaiseen tarkoitukseen. Palveluohjaaja on osa nuoren kokonaisvaltaista hoitoa -ja suunnittelua sekä kokoaa oikeat verkostot  ympärille.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Nuorten juokseviin asioihin ei löytynyt aikaa erityistyöntekijöiltä, vaan lähdettiin hakemaan uusia ratkaisuja.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tavoitteena oli, että erityistyöntekijöille jäisi enemmän aikaa oman työn tekemiseen asiakaskäynneillä. Asiakkaalle voidaan tarjota näin kokonaisvaltaista hoitoa ja palveluja mm. raha-asioiden hoitamiseen, asunnon hankkimiseen tms.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Sirpa  Ahola-Lyytikäinen, palvelupäällikkö lasten- ja nuorten yksikkö, Sosteri

Heidi Vartiainen, palveluohjaaja , Sosteri

Riikka Ahokas- Immonen, Psykologi

Irina Kuuramaa, Psykologi

Liisa Martikainen, Psykologi

Hanne Väisänen, perheterapeutti

Nuorisopsykiatri

Sameli Järvisalo, psykologi

Eija Huttunen, sairaanhoitaja

Enni Törnqvist, psykogi

Merja Kokkonen, osastonsihteeri

Pia Nokelainen, osastonsihteeri

 

Palveluohjauksen idea on lähtenyt työryhmän tarpeista. Nuorisopsykiatrian lähetteiden määrä oli noussut pidemmän aikaa ja pohdittiin, kuinka pystytään mahdollisimman nopeasti antamaan palveluita asiakkaille. Palveluohjaaja oli ratkaisu tähän. 

 

Tavoiteltu muutos

Tavoite on, että ammattilaiset saavat tehdä omaa työtään asiakastapaamisella erikoissairaanhoidossa eikä käynti kulu esim. kela-asioiden hoitamiseen tai verkostojen kokoamiseen.

Muutoksen mittaaminen

*Verkostoon kuuluvat ammattilaiset vastaavat kyselyyn lähtötilanteesta ja palveluohjaajan toimenkuvaan kuuluvista tehtävistä.

* Asiakkailta kysytään jokaisen tapaamisen jälkeen palautetta QR-koodi kyselyllä/ paperisella lomakkeella ja saadaan näin jatkuvaa palautetta.

Toteutussuunnitelma

* Palveluohjaaja on tavoitettavissa ja asiakkaille saatavissa nuorisopsykiatrian käyntien yhteydessä mutta myös muulloin. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

* Nuorisopsykiatrian asiakkaat 13- 23 vuotiaat. Toiminnan alkaessa on alettu keräämään asiakaspalautetta ja samalla heille on kerrottu heidän omista oikeuksistaan palveluihin, esim. nepsy-vertaistukeen tai vammaistukiin.

* Nuoria kannustetaan toimimaan itsenäisesti yhdessä palveluohjaajan kanssa esim. kelan- hakemuksien täyttämiseen.  

 

 

Ratkaisun perusidea **

Sosiaaliohjaaja on tavoitettavissa matalalla kynnyksellä niin nuorisopsykiatrian asiakkaille kuin ammattilaisille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Nuorisopsykiatrialla sosiaaliohjaaja työskentelee osana moniammatillista tiimiä, jolloin mm. psykologien, lääkärien työaika kohdentuu vastaanottokäynnillä hoidolliseen työhön eikä esim. Asiakkaan verkostojen kokoamiseen tai taloudellisten asioiden selvittelyyn. Nuorisopsykiatriantiimille tehdyn kyselyn perusteella sosiaaliohjaajan läsnäolo tiimissä on poistanut psykologin/ lääkärin asiakastyöstä noin 15–20 % / asiakas ns. hukkatyötä.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pilotista tehtiin Eeva Karjalaisen opinnäytetyö; hämähäkkinä verkostossa, jossa tiivistetysti piloitin ydin.

Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palveluohjaus toimi erityisesti entisen Sosterin palvelurakenteessa auttaen verkoston muita ammattilaisia keskittymään " oikeisiin " työtehtäviin.