Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoitovelan kertymisen taustaselvitys

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueella tarkasteltiin eri lähteistä kerätyn tiedon perusteella, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet mielenterveys- ja päihdepalvelujen ruuhkautumiseen perustasolta erikoissairaanhoitoon. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä