Ohje Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun toimintamallilomakkeen (=kilpailulomake) täyttämiseen.

Avaa tekstimuodossa lyhyesti ja napakasti kampanjan

 1. tavoitteet 
 2. toteutus
 3. tulokset
 4. budjetti

Täytä tämän jälkeen perustietoihin muut tähdellä merkityt kohdat, tallenna ja siirry Kehittämisen polku lomakkeelle. Tallentamisen jälkeen ilmoittaudu Webropol-lomakkeella kilpailuun.

Toimintaympäristö **

Avaa tavoitteet sekä mittaaminen ja tulokset kohdat mahdollisimman tarkasti tekstimuotoon. Kirjoittaessa ajattele, että tuomari ei ole aikaisemmin tutustunut lainkaan kampanjaasi ja nyt haluat vakuuttaa hänet esittämällä kampanjan tavoitteiden ja tulosten toteutumista sekä miten tähän pisteeseen on tultu.

Lomakkeella on kaksi pakollista kysymystä toimintaympäristöön liittyvä ja kohderyhmä ja asiakasymmärrys. Näiden kahden kohdan kirjausten ja liitteiden perusteella tuomaristo tekee arvioinnit. 

Tavoite

 • lähtötilanne
 • linkitys strategiaan
 • tavoite mitattavana suureena. Mittavia asioita esim. tunnettuuden kasvattaminen, palautteiden tai kävijöiden määrä, tonttimyynnin kasvu, tutkimustulokset jne.
 • jatkuvuus. Mahdollinen suunnitelma jatkotoimenpiteistä
 • budjetti. Kerro myös rahoitusrakenne

Mittaaminen ja tulokset

 • tulosten mittaaminen. Mitkä mittarit olivat käytössä.
 • konkreettiset tulokset
 • loppuarviointi asetettujen tavoitteiden ja tulosten välillä
 • vaikuttavuus
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kirjaa tähän mihin strategisiin linjauksiin asia liittyy.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kirjaa tähän asioita, jos ne tuovat lisäarvoa kokonaisuuteen.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kirjaa tähän asioita, jos ne tuovat lisäarvoa kokonaisuuteen.

Tavoiteltu muutos

Kirjaa tähän asioita, jos ne tuovat lisäarvoa kokonaisuuteen.

Muutoksen mittaaminen

Kirjaa tähän asioita, jos ne tuovat lisäarvoa kokonaisuuteen.

Toteutussuunnitelma

Kirjaa tähän asioita, jos ne tuovat lisäarvoa kokonaisuuteen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kirjaa tähän

 • kilpailutyön perusidea ja kärkiviestit
 • kohderyhmä. Jos kohderyhmän valinnassa käytettiin asiakasymmärryksen keräämisestä syntynyttä tulosta. Mikä oli keräystapa.
 • keskeiset markkinointi- ja viestintätoimenpiteet (esimerkiksi mediamainonta, suoramarkkinointi, verkkosivustot, sosiaalinen media, suhdetoiminta, messut tms.)
 • käytetyt markkinointikanavat.
Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Tuomaristo ei arvioi Kuvittele ja Kokeile -lomakkeen tietoja. Täytä jos hyödynnätte näitä tietoja jatkokehitystyössänne.

Ideointi

Tuomaristo ei arvioi Kuvittele ja Kokeile -lomakkeen tietoja. Täytä jos hyödynnätte näitä tietoja jatkokehitystyössänne.

Idean valinta

Tuomaristo ei arvioi Kuvittele ja Kokeile -lomakkeen tietoja. Täytä jos hyödynnätte näitä tietoja jatkokehitystyössänne.

Idean konkretisointi ja visualisointi

Tuomaristo ei arvioi Kuvittele ja Kokeile -lomakkeen tietoja. Täytä jos hyödynnätte näitä tietoja jatkokehitystyössänne.

Idean testaus asiakkaalla

Tuomaristo ei arvioi Kuvittele ja Kokeile -lomakkeen tietoja. Täytä jos hyödynnätte näitä tietoja jatkokehitystyössänne.

Ratkaisun testaaminen

Tuomaristo ei arvioi Kuvittele ja Kokeile -lomakkeen tietoja. Täytä jos hyödynnätte näitä tietoja jatkokehitystyössänne.

Kokeilun tavoitteet

Tuomaristo ei arvioi Kuvittele ja Kokeile -lomakkeen tietoja. Täytä jos hyödynnätte näitä tietoja jatkokehitystyössänne.

Kokeilussa opittua

Tuomaristo ei arvioi Kuvittele ja Kokeile -lomakkeen tietoja. Täytä jos hyödynnätte näitä tietoja jatkokehitystyössänne.

Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin sm-kilpailu 2022: tavoitteena on löytää ratkaisuja koko kentänkentän hyödynnettäväksi. Kuvaa tähän malli siten, että samankaltaista kampanjaa suunnitteleva kunta voi hyödyntää jo hyväksi kokemaanne kampanjaa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kirjaa tähän asioita, joita itse ajattelisit arvostavasi taustatiedoksi uutta kampanjaa suunnitellessasi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ole rohkea ja avaa tähän sudenkuopat!

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kirjaa tähän tuloksia muutoksista ja haasteita, joita kohtasitte kampanjan edetessä.