Oima-palvelu palkkioperusteisten palvelujen hallintaan​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I4)

Oima-palvelu on digitaalinen palvelu, jossa hallinnoidaan sosiaalihuoltolainsäädäntöön pohjautuvia, palkkioperusteisia palveluja. Oima korvaa nykyisen manuaalisen paperityön kokoamalla Oima-palveluun työn ja tiedon yhteen paikkaan reaaliajassa.​

Ratkaisun perusidea **

Oima-palvelu on digitaalinen palvelu, jossa hallinnoidaan sosiaalihuoltolainsäädäntöön pohjautuvia, palkkioperusteisia palveluja. Näitä palveluja ovat mm. ​

  • ikääntyneiden palvelun ja vammaispalvelun omaishoito ja sijaisomaishoito, ​
  • lasten, nuorten ja perheiden tukisuhdepalveluista tukiperhepalvelu ja vapaaehtoinen tukihenkilöpalvelu, ​
  • yhteisistä sosiaali- ja terveyspalveluista kotouttava perhehoito, ​
  • lastensuojelun avohuollon läheisverkosto sekä lastensuojelun sijaishuollon perhehoito ja vastaanottoperhetoiminta.​

Oima-palvelu korvaa nykyisen hitaan ja työlään manuaalisen paperityön kokoamalla Oima-palveluun työn ja tiedon yhteen paikkaan reaaliajassa.​

LUVN:n ammattilainen laatii sähköisen palkkiosopimuksen Oima-palveluun, jossa hoitaja itse voi käydä sen sähköisesti allekirjoittamassa. ​

Oima-palvelussa molemmat voivat seurata mm. omaishoitajan ja perhehoitajan vapaan kertymistä ja käyttöä. Oima on reaaliaikainen ja helppokäyttöinen. Esimerkiksi omaishoitaja voi helposti ilmoittaa käyttämänsä vapaavuorokaudet ja seurata käytettävissä olevien vapaavuorokausien määrää. Sijaisomaishoitaja puolestaan voi tehdä ilmoituksia tekemistään vuorokausista. LUVN:n ammattilaiset voivat nähdä molempien tiedot järjestelmästä ja tarkastaa ne maksatusta varten. ​

​Hoitajat ja LUVN:n ammattilaiset koulutetaan ja kannustetaan Oiman käyttöön.​

  • Hoitajien koulutustallenteet ja Oiman käytön ohjeet löytyvät samalta nettisivustolta luvn.fi/oima-palvelu.​
  • LUVN:n ammattilaisen koulutustallenteet ja ohjeet löytyvät LUVN:n intranetistä.