Omaishoidon kehittämisen vuorovaikutuksellinen toimintatapa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kehitetään omaishoitajia tukevia asioita yhdessä omaishoitoperheiden, kaupungin ja yhdistyksen kanssa. Toimintatapa koostuu Omaisraadeista ja yhteistyöfoorumista, jotka kokoontuvat puolen vuoden välein.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Oulun seudun omaishoitajat ry
Ylläpitäjä