Omaishoidon kehittämisen vuorovaikutuksellinen toimintatapa

Toimintamallissa kehitetään omaishoitajia tukevia asioita yhdessä omaishoitoperheiden, kaupungin ja yhdistyksen kanssa. Toimintatapa koostuu Omaisraadeista ja yhteistyöfoorumista, jotka kokoontuvat puolen vuoden välein.