Opiskelija harjoittelijat vertaistuen saannin mahdollistajiksi

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapin yliopiston sosiaalityön, sekä Lapin ammattikorkeakoulun terveyden- ja sairaanhoitaja opiskelijat suorittavat opintoihinsa liittyvän järjestöharjoittelun Lapin Kilpirauhasyhdistyksellä. Opiskelijat ohjaavat virtuaalisia ja kasvokkain tapaavia vertaistukiryhmiä.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Ylläpitäjä
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Ylläpitäjä