Opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan yhdyspintatyön prosessit

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokonaisuus on täydentänyt omalta osaltaan palveluiden porrasteisuuteen liittyvää kehittämistä ja asiakaspolkujen juurruttamistyötä opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan yhdyspintojen osalta.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kymenlaakson hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Kymenlaakson hyvinvointialue
Ylläpitäjä