Osallisuuspelillä osallisuutta edistämässä - O. Sallisen osallisuushyrrä

Keusoten osallisuusohjelman pohjalta suunniteltu osallisuuspeli auttaa pohtimaan osallisuuden toteutumista ja edistämistä sekä lisäämään yhteisöllisyyttä. Tarkoitus on löytää osallisuuden keskeiset kehittämiskohdat ja saada sovittua miten ja milloin kehittämistyö toteutetaan.

Ratkaisun perusidea **

Pelin perusideana on tuoda kuntayhtymän osallisuusohjelman sisältö helposti lähestyttävällä tavalla henkilöstön tietoisuuteen. Henkilöstö voi pelin kautta tunnistaa työyksikön kannalta oleelliset osallisuusohjelman osa-alueet ja tuoda esille mahdollisia työtapoja ja menetelmiä osallisuuden edistämiseen. Peliä pelataan lautapelinä, jossa on osallisuuden aihe-alueisiin liittyviä pelikortteja, peliohjeistus sekä kirjauspohja.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pelin suunnittelu- ja tuotantokustannukset. Pelitilanteen fasilitointiin varattava aikaresurssi, peliaika n. 3-4 h taukoineen. Työyksiköt voivat tilata ohjatun pelitapahtuman LaaS -palvelun (Leadership as a Service) tai osallisuuden raportointityökalun kautta. Tilaajan kanssa sovitaan yksilöllisesti pelin toteutukseen liittyvät yksityiskohdat (esim. pelaajamäärät, fasilitoijien määrät, aikataulu). Ensimmäinen pelitapahtuma toteutetaan fasilitoijien avulla, jonka jälkeen peliä voidaan pelata yksikössä itsenäisesti. Sopii hyvin esim. kehittämispäivien yhteyteen. Jokaiselle yksikölle on varattu oma peli. Pelitapahtuma päättyy purkutilaisuuteen, jossa sovitaan yhdessä missä asiassa edetään ja miten sekä aikataulutus. Esimiehellä on vastuu huolehtia kehittämiskohteiden etenemisestä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tämä peli on suunniteltu varta vasten Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelman tarpeisiin osallisuuden edistämiseksi. Pelillistäminen on helposti lähestyttävä tapa tarkastella suunnitelmien tai ohjelmien ja arjessa tehtävän työn välistä suhdetta. Osallisuus aihealueena soveltuu hyvin pelin kautta jalkautettavaksi toimintaympäristöstä riippumatta. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Osallisuuden edistäminen on lisääntynyt ja konkretisoitunut. Viiden pelitilanteen jälkeen osallisuuspelin nettosuositteluindeksi (NPS) on 43.

Saatua palautetta: 

” Erittäin hyvin suunniteltu kokonaisuus. Kaikki osallistuivat innolla peliin. Syntyi paljon hyvää keskustelua. Palautteena henkilökunnalta tuli mm., että koskaan ei ole ollut näin mukavaa asiasisällön käsittelyä”

” Lautapelien inhoajana tätä oli kiva pelata. Tärkeitä osa-alueita monipuolisesti osallisuuden parantamiseksi.”