Ota Huoli Puheeksi-kortit on tarkoitettu kannustamaan huolen puheeksi ottamiseen. Asiantuntijat ovat koonneet kortteihin yleisiä huolia sekä toimintaohjeet huolen puheeksiottoon.

 

Toimintaympäristö **

Puheeksiottaminen ei ole kaikille ammattilaisillekaan helppoa. Stigma sekä virheelliset uskomukset mielenterveysasioiden ympärillä saattaa haastaa ammattilaisen rohkeutta ottaa huoli puheeksi. Pelko esimerkiksi itsemurhariskin kasvamisesta itsetuhoisuudesta kysyttäessä elää edelleen. Puhuminen ja puheeksiottaminen voi kuitenkin olla keino tarjota ihmiselle poispääsy vaikeasta tilanteesta. Työkalu huolen puheeksiottamiseen antaa ammattilaiselle varmuutta epävarmalta tuntuvaan tilanteeseen. Tekemällä häpeällisiksi koetuista asioista tilanteessa keskustelukelpoisen vähentää itsessään jo häpeää. Häpeällisiksi koetut asiat saattavat aiheuttaa sen, että esimerkiksi hoitoon hakeutuminen vaarantuu. Ota huoli puheeksi kortit ovat osaltaan väline myös stigman lieventämiseksi.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Mielenterveyden haasteet koskettavat meistä jokaista jossain vaiheessa elämäämme. Saatamme kohdata niitä työelämässä , olla läheisenä tai oma mielenterveytemme voi järkkyä jossain elämän vaiheessa. 

Huolen huomatessa sen puheeksiottaminen on meidän kaikkien velvollisuus. Ei tarvitse olla ammattilainen, riittää että kysyy, mitä kuuluu? Kysyttäessä tarjoamme mahdollisuuden kertoa huolista.

Huoli puheeksi korttien avulla on haluttu tehdä kysymisestä helpompaa. Meitä saattaa läheisenä tai ammattilaisena arveluttaa se osaammeko lähestyä asiaa oikein tai osaammeko toimia oikealla tavalla. Korttien aiheet ovat mielenterveys, itsetuhoisuus, jaksaminen, läheisen mielenterveys, yksinäisyys, väkivalta, arjen kriisi sekä huoli-ilmoitus. Korteissa on kuvattu, miten toimia tilanteessa, joka on herättänyt huolta ja kenen puoleen voi kääntyä Kymenlaakson alueella. Digitaalisia kortteja voi päivittää niin, että auttavissa tahoissa on oman alueen yhteystiedot.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kortteja ovat olleet kehittämässä

Kakspy ry, Yhes eteenpäin Itsemurhien ehkäisyhanke Kymenlaaksossa

Kakspy ry, Kulttuuripaja Kulta

Kakspy ry, Perhe- ja läheistyö

Kouvolan kaupunki, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori

Kotkan kaupunki, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori

Mieli Vuoroveto mielenterveys ry

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Kymsote

Mieli Kouvolan mielenterveysseura

 

Kortit on toteutettu osana Mielenterveysstrategiaa.

 

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena on luoda työväline huolen puheeksioton helpottamiseen niin ihmistyötä tekeville ammattilaisille kuin myös kaikille kuntalaisille. Korttien avulla on huolen puheeksi ottaminen helpompaa, sillä kortit tarjoavat selkeät askeleet huolen puheeksiottoon sekä suorat yhteystiedot alueen apua tarjoaviin palveluihin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tarve korteille on ilmennyt Kouvolan kaupungin suunnalta sekä Yhes eteenpäin hankkeen kokemuksien kautta. Kotihoidon työntekijät toivat ilmi tarpeen työvälineelle, jonka avulla olisi mahdollista avata keskustelu asiakkaan kanssa.

Kohderyhmän ollessa myös ammattilaiset on korttien kehittämistyöryhmä kattanut osan siitä. Moniammatillinen työryhmä on pohtinut aiheita yhdessä ja erikseen. Teemoja on testattu ja sisältöjä muokattu yhdessä. Jokainen on tuonut oman ymmärryksensä asiakaskunnastaan sekä ammatillisen kokemuksensa ja tietonsa tuottaakseen parhaan mahdollisen kokonaisuuden.

 

Ratkaisun perusidea **

Ota huoli puheeksi -kortit on tarkoitettu kannustamaan huolen puheeksi ottamiseen. Meistä jokainen voi olla se henkilö, joka kysyy kohtaamisissa ”Mitä kuuluu?”

Asiantuntijat ovat koonneet Huoli puheeksi -kortteihin yleisiä huolia, jotka voivat koskettaa meitä itseämme, läheisiämme tai henkilöitä, joita kohtaamme työssä.

Korttien aiheet ovat mielenterveys, itsetuhoisuus, jaksaminen, läheisen mielenterveys, yksinäisyys, väkivalta, arjen kriisi sekä huoli-ilmoitus. Korteissa on kuvattu, miten toimia tilanteessa, joka on herättänyt huolta ja kenen puoleen voi kääntyä Kymenlaakson alueella. Korteista on luotu myös valtakunnalliseen käyttöön soveltuva versio, johon alueet voivat täydentää oman alueen auttavien tahojen yhteystietoja.

Digitaalisissa korteissa voi muuttaa avun tarjoajien yhteystiedot vastaamaan oman alueen palveluja. Tämän jälkeen kortit voi tulostaa tai tallentaa sellaisenaan ammattilaisten sekä kuntalaisten käyttöön.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kortteja voi jakaa sähköisesti tai niistä voi tulostaa paperiversiot. Sähköiset kortit kannattaa tallentaa koneelle helposti saataville. Jakamiseen käytettyjä kanavia ovat olleet mm. sosiaalinen media, uutiskirjeet, sähköposti sekä fyysisten korttien jakaminen tapahtumissa.

Mikäli haluatte omien alueiden räätälöityjä painettuja kortteja löytyy korttipohja Mainos Woodoosta, https://mainostoimisto-kotka.com/.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

Ota Huoli puheeksi korttien kehittäminen lähti liikkeelle ajatuksesta tuottaa materiaalia ei pelkästään sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskenteleville, vaan kaikille ihmistyötä tekeville. Kaikki ihmiset ansaitsevat tulla kohdatuksi, mutta aina meillä ei ole tarvittavia taitoja huolen puheeksiottamiseen tai tarvittavan avun piiriin ohjaamiseen. Huolista puhuminen turvallisessa ympäristössä voi olla keino löytää ratkaisu haasteeseen, löytää tarvittavaa apua ja saada omaa mielenhyvinvointia paremmaksi. Meistä kuka tahansa voi olla se henkilö, jonka velvollisuus on kysyä ”kuinka voit?” tai ”mitä kuuluu?”.

Ota Huoli puheeksi kortit ovat kaikille soveltuva työväline, joka kulkee korttipakkana mukana tietokonelaukussa tai ne voi tulostaa työpöydälle. Korttien yksinkertaistetut, mutta tarkkaan harkitut ohjeet auttavat erilaisten arjessa ilmenevien huolien puheeksiottoon. Korteissa ei ole pelkästään kerrottu, kuinka tulee toimia, vaan niihin on koottu myös alueen auttavien tahojen yhteystietoja. Näin ollen avun piiriin ohjaaminen onnistuu luontevasti keskustelutilanteessa. Kortit on suunnattu ihmistyötä tekeville, mutta ne toimivat kaikille tukena keskustelun avaamiseen.

Kortit on kehitetty moniammatillisesti Kymenlaakson alueella. Mukana on ollut eri alojen ammattilaisia sekä kokemuksen ääntä. Korteista on olemassa sähköinen versio, jonka yhteystieto osiot voi täydentää oman alueen auttavilla tahoilla. Näin ollen materiaali on käyttökelpoista missä vaan. Kortteja on jaettu satoja pakkoja alueella ja niitä kysytään aina lisää. Kortit ovat ottaneet jalansijaa Kymenlaakson järjestöissä, Kouvolan ja Kotkan kaupungeissa sekä Hyvinvointialueella.

  1. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi?

Pyyntö Huolen puheeksioton korteille nousi Kouvolan kaupungin työsuojelupäälliköltä. Samoihin aikoihin Yhes eteenpäin Itsemurhien ehkäisyhankkeelle oli selvinnyt, että esimerkiksi kotihoidon työntekijät toivoivat käyttöönsä työvälinettä, jonka avulla he voisivat keskustella asiakkaan kanssa huolen herätessä. Missä tahansa asiakastapaamisessa kortin pitäminen kädessä keskustellessa ei vie huomiota liikaa verraten tietokoneeseen josta tietoja voisi lähteä etsimään. Yhteistyössä mietimme erilaisia huolia, joita ihmisten arjessa ilmenee. Työryhmä koostettiin eri alojen ammattilaisista kokemuksen ääntä unohtamatta. Aiheista keskusteltiin, kortteja työstettiin ja testattiin yhdessä työryhmän kanssa useissa palavereissa, ennen kuin kortit saivat lopullisen muotonsa.

  1. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ”Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!”?

Kortit kantavat vuoden 2023 TerveSos palkinnon teemaa olemuksellaan, olla ihminen ihmiselle, myös palveluissa. Mielenterveys on erottamaton osa meitä kaikkia. Meillä kaikilla tulisi olla perustiedot siitä, kuinka otamme huolen puheeksi ja mistä saamme tarvittavan avun. Näitä taitoja ei tulla ajatelleeksi ennen kuin tilanne osuu omalle kohdalle. Tämän takia on tärkeää, että ihmistyötä tekevillä on tieto ja taito sekä ennen kaikkea uskallus ottaa huoli puheeksi. Ottamalla puheeksi heränneen huolen lievitämme samalla mielenterveysongelmien ja mielenhyvinvointiin liittyvien teemojen ympärillä olevaa stigmaa. Stigma haastaa osaltaan palveluihin hakeutumista. Myös ammattilaisilla on epäluuloja sekä saattaa olla vääriä uskomuksia puheeksiottamisen riskeistä. Korttien avulla tuomme ammattilaiset lähemmäksi asiakkaita. Kortit ovat vain väline sille tehtävälle mikä meillä kaikilla on. Meidän tulee huolehtia toisistamme, kysyminen ei ole koskaan väärin, se saattaa olla pakotie ahdistavasta tilanteesta. Huoli puheeksi kortit voivat olla se väline, joka kertoo suunnan avun hakemiselle. Ihmislähtöistä on se, että uskallamme ottaa huolemme puheeksi ja kysymme silloin kun huoli herää.        

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Itsemurhien ehkäisyhankkeen huomioista ilmenee, että ihmistyötä tekevillä on epävarmuutta erilaisten huolien, esimerkiksi mielenterveysongelmien tai itsetuhoisuuden puheeksiotossa. Korttien avulla on mahdollista avata keskustelu aiheiden ympärillä. Kortit vahvistavat myös ammattilaisten itseluottamusta, kun heillä on käsillä valmiita kysymyksiä sekä palvelujen numerot.