Päiväkotimummot ja -papat vierailevat säännöllisesti päiväkodeissa pitämässä lapsille lukuhetkiä. He voivat myös osallistua leikkeihin tai ulkoiluun.

Toimintaympäristö **

Monella lapsella ei ole kosketusta vanhimpiin ikäpolviin, sillä heidän omat isovanhempansa ovat vielä nuoria tai asuvat kaukana. Toimintamallin kautta eri ikäpolvet kohtaavat.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ikäihmiset ja päiväkotien lapset sekä työntekijät.

Ratkaisun perusidea **

Toiminta yhdistää ikäpolvia. Vapaaehtoiset päiväkotimummot ja -papat tapaavat toiminnan kautta lapsia. Näin he saavat lisää iloa ja merkityksellisyyden tunnetta. Lapset oppivat kunnioittamaan vanhempaa ikäpolvea ja saavat kuulla perinnetietoa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Toiminnasta sopiminen päiväkodin kanssa
Sovitaan yhteisessä palaverissa päiväkodin, ikäihmisten sekä mahdollisen koordinoivan tahon kanssa toiminnasta. Keskusteltava on siitä, mikä päivä ja ajankohta ovat sopivia, kuinka usein toimintaa tulisi olla, kuka on yhteyshenkilö päiväkodilla sekä, mistä satukirjat hankitaan.
Päiväkotimummo ja -pappatoiminta
Etsitään vapaaehtoisia päiväkotimummoja ja -pappoja esim. eläkeläisyhdistysten kautta. Vapaaehtoiset voivat käydä päiväkodilla lukuhetkiä pitämässä yksittäin tai pareittain. Vuoroista sovitaan toimintaan ilmoittautuneiden kanssa. Päiväkotimummot ja -papat voivat myös soveltaa toimintaa taitojensa mukaan. Eli he voivat esim. soittaa, laulaa, kertoa tarinoita, maalata tai ulkoilla lasten kanssa. Päiväkotimummot ja -papat saavat tukea päiväkodin henkilökunnalta. Henkilökunta järjestää kullakin kerralla lukuhetkeen soveltuvan rauhallisen tilan ja lapsia kuulijoiksi. Sopiva lukuhetken kesto on noin 20 minuuttia. Siinä ajassa ehtii lukea lyhyen sadun sekä keskustella siitä lasten kanssa.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia on sovellettu mm. ikäihmisten ryhmän ja esikoululaisten kesken toteuttamalla yhteisiä leivonta- ja ulkoiluhetkiä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on tarjonnut mukavia kohtaamisia lasten ja ikäihmisten välille.