Paljon tukea tarvitsevat asiakkaat sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tunnistetaan systemaattisesti paljon tukea tarvitsevat asiakkaat ja ohjataa asiakasvastaavalle (ns. omahoitaja).

On laadittu paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden toimintakäsikirja, joka on suunnattu perusterveydenhuollon vastaanottojen käyttöön.