Perhekeskuskonseptoinnissa kartoitettiin Etelä-Pohjanmaalla toimivien perhekeskusten toimintoja sekä luotiin yhteistä visiota perhekeskustoiminnalle Etelä-Pohjanmaalla. 

Toimintaympäristö **

Etelä-Pohjanmaalla toimii yhdeksän pääosin verkostomaisesti toimivaa perhekeskusta. Ne palvelevat asukasluvuiltaan hyvinkin erikokoisia alueita, isoista kaupunkimaisista alueista maaseutumaisiin pienempiin kuntiin. Yksi perhekeskus voi toimia myös useamman kunnan alueella. 

 

 

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Etelä-Pohjanmaalla tehtiin perhekeskuskonseptointi siksi, että haluttiin kartoittaa alueen perhekeskuspalvelut ja luoda yhteinen visio siitä mitä on perhekeskustoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Haluttiin myös tuoda tukea perhekeskuskehittämiseen sekä luoda tiekartta perhekeskuskehittämiselle kohti hyvinvointialuetta.  

Asiakkaan näkökulmasta tulisi mahdollisimman yhtenäisin toimintatavoin toimivat perhekeskukset Etelä-Pohjanmaalle. 

Ammattilaisten ja johtamisen näkökulmasta yhtenäiset toimintatavat perhekeskuksissa helpottavat työntekijöiden toimintaa koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Tämä sama koskee johtamista. Lisäksi yhtenäiset toimintatavat mahdollistavat yhtenäisen tiedolla johtamisen. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Etelä-Pohjanmaalla toimiva perhekeskusavainhenkilötyöryhmä työsti perhekeskuskonseptointia. Ryhmässä oli edustettuna laajasti perhekeskustoimijat kaikista Etelä-Pohjanmaan perhekeskuksista. Ryhmää veti KPMG Oy Ab yhteistyössä Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen kanssa. 

Tavoiteltu muutos

Asiakkaan näkökulmasta Etelä-Pohjanmaan perhekeskuksissa olisi mahdollisimman yhtenäinen visio ja toimintatavat.

Ammattilaisten ja johtamisen näkökulmasta yhtenäiset toimintatavat perhekeskuksissa yhtenäistävät työntekijöiden toimintaa koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Tämä sama koskee myös johtamista. Lisäksi yhtenäiset toimintatavat mahdollistavat yhtenäisen tiedolla johtamisen. 

 

Muutoksen mittaaminen

Yhtenäisten toiminnassa olevien toimintamallien ja toimintatapojen määrä. 

 

Toteutussuunnitelma

Totetutettiin työpajasarja, jossa työstettiin perhekeskustoimintaa ja eri perhekeskuksen osakokonaisuuksia, ml. asiakasprosessit, johtaminen, palveluverkosto. Näin löydettiin visio siitä mitä Etelä-Pohjanmaan perhekeskus on. Lisäksi löydettiin ne tärkeät kohdat joista yhtenäistäminen on hyvä aloittaa, esim. kriittiset asiakasryhmät.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ensisijainen kohderyhmä on Etelä-Pohjanmaan perhekeskustoimijat. Toisisijainen (johon konseptointi myös vaikuttaa) on perhekeskuksen asiakkaat. 

Kokemusasiantuntija ollut mukana kehittämässä. 

Ratkaisun perusidea **

Perhekeskuskonseptoinnilla kartoitetaan Etelä-Pohjanmaan perhekeskusten toimintoja sekä luodaan yhteinen visio perhekeskustoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla.

Määritellään keskeiset kehittämisen tarpeet ja yhtenäistämisen kohteet Etelä-Pohjanmaan perhekeskuksissa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Perhekeskuskonseptoinnissa Etelä-Pohjanmaan perhekeskus on visioitu.

Jatkotyöstetään esiin nousseita osakokonaisuuksia Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen johdolla. Määritellään:

  • miten toimitaan kriittisten asiakasryhmien kanssa yhtenäisesti
  • mitä mittareita perhkeskuksissa käytetään
  • millainen johtamisrakenne perhekeskuksilla on
  • millainen palveluverkosto perhekeskuksissa hyvinvointialueella ja perhekeskuksen omalla alueella on
  • millainen asiakasohjaus perhekeskuksissa on
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Perhekeskuskonseptointi vaatii siihen osallistujien sitoutumisen sekä kehittämiseen että jatkotyöstämiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Saavutettiin yhteinen visio siitä millainen perhekeskus Etelä-Pohjanmaalla on muodostettu.