Perhekeskuskonseptoinnissa kartoitettiin Etelä-Pohjanmaalla toimivien perhekeskusten toimintoja sekä luotiin yhteistä visiota perhekeskustoiminnalle Etelä-Pohjanmaalla. 

Toimintaympäristö **

Etelä-Pohjanmaalla toimii yhdeksän pääosin verkostomaisesti toimivaa perhekeskusta. Ne palvelevat asukasluvuiltaan hyvinkin erikokoisia alueita, isoista kaupunkimaisista alueista maaseutumaisiin pienempiin kuntiin. Yksi perhekeskus voi toimia myös useamman kunnan alueella. 

Etelä-Pohjanmaalla tehtiin perhekeskuskonseptointi siksi, että haluttiin kartoittaa alueen perhekeskuspalvelut ja luoda yhteinen visio siitä mitä on perhekeskustoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Haluttiin myös tuoda tukea perhekeskuskehittämiseen sekä luoda tiekartta perhekeskuskehittämiselle kohti hyvinvointialuetta.