Perhekeskuskonseptoinnissa kartoitettiin Etelä-Pohjanmaalla toimivien perhekeskusten toimintoja sekä luotiin yhteistä visiota perhekeskustoiminnalle Etelä-Pohjanmaalla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perhekeskuskonseptointi Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuskonseptoinnissa kartoitettiin Etelä-Pohjanmaalla toimivien perhekeskusten toimintoja sekä luotiin yhteistä visiota perhekeskustoiminnalle Etelä-Pohjanmaalla. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan perhekeskukset
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

20.12.2021

Viimeksi muokattu

15.11.2023
Ratkaisun perusidea **

Perhekeskuskonseptoinnilla kartoitetaan Etelä-Pohjanmaan perhekeskusten toimintoja sekä luodaan yhteinen visio perhekeskustoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla.

Määritellään keskeiset kehittämisen tarpeet ja yhtenäistämisen kohteet Etelä-Pohjanmaan perhekeskuksissa. 

Toimintaympäristö **

Etelä-Pohjanmaalla toimii yhdeksän pääosin verkostomaisesti toimivaa perhekeskusta. Ne palvelevat asukasluvuiltaan hyvinkin erikokoisia alueita, isoista kaupunkimaisista alueista maaseutumaisiin pienempiin kuntiin. Yksi perhekeskus voi toimia myös useamman kunnan alueella. 

 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ensisijainen kohderyhmä on Etelä-Pohjanmaan perhekeskustoimijat. Toisisijainen (johon konseptointi myös vaikuttaa) on perhekeskuksen asiakkaat. 

Kokemusasiantuntija ollut mukana kehittämässä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Perhekeskuskonseptoinnissa Etelä-Pohjanmaan perhekeskus on visioitu.

Jatkotyöstetään esiin nousseita osakokonaisuuksia Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen johdolla. Määritellään:

  • miten toimitaan kriittisten asiakasryhmien kanssa yhtenäisesti
  • mitä mittareita perhkeskuksissa käytetään
  • millainen johtamisrakenne perhekeskuksilla on
  • millainen palveluverkosto perhekeskuksissa hyvinvointialueella ja perhekeskuksen omalla alueella on
  • millainen asiakasohjaus perhekeskuksissa on
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Saavutettiin yhteinen visio siitä millainen perhekeskus Etelä-Pohjanmaalla on muodostettu. 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Perhekeskuskonseptointi vaatii siihen osallistujien sitoutumisen sekä kehittämiseen että jatkotyöstämiseen.

Kansikuva
Perhekeskuksen konseptointi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis