Perhelinja - Lastensuojelujärjestöjen palveluita jalkauttava toimintamalli

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelujärjestöjen yhteinen toimintamalli, joka kokoaa ja jalkauttaa eri järjestöjen palveluita ja toimintaa keskitetysti ja resurssiviisaasti yhden nimittäjän alla sellaisille kohdealueille, joilla järjestöjen palveluita ei ole ennestään ollut saatavilla.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Ylläpitäjä