Hankkeen avulla pyrittiin luomaan uusia työkäytäntöjä ja lisäämään yhteistyötä käytännön tasolla. Uukuniemen, Saaren, Parikkalan ja Rautjärven kunnat käynnistivät yhteisen seudullisen sosiaalityön kehittämishankkeen, joka nimettiin Pienet piirissä –hankkeeksi.