Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen avulla pyrittiin luomaan uusia työkäytäntöjä ja lisäämään yhteistyötä käytännön tasolla. Uukuniemen, Saaren, Parikkalan ja Rautjärven kunnat käynnistivät yhteisen seudullisen sosiaalityön kehittämishankkeen, joka nimettiin Pienet piirissä –hankkeeksi.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom Oy
Ylläpitäjä