Hanketoiminnan tueksi voidaan perustaa tarpeen mukaan PopUp -työryhmiä, jotka koostuvat aiheeseen sopivien alojen asiantuntijoista. Ryhmät eivät ole virallisia työryhmiä, vaan toimivat kehittämisen apuna jonkin ennaltamäärittelemättömän ajan.

Ratkaisun perusidea **

Hanketoiminnan tueksi voidaan perustaa tarpeen mukaan PopUp -työryhmiä, jotka koostuvat aiheeseen sopivien alojen asiantuntijoista. Ryhmät eivät ole virallisia työryhmiä, vaan toimivat kehittämisen apuna jonkin ennaltamäärittelemättömän ajan.

PopUp-työryhmiä voidaan perustaa esimerkiksi vaikuttamistyön tueksi. Esimerkiksi, jos halutaan saada isompi joukko miettimään järjestöjen resursointiin liittyviä asioita.