Hanketoiminnan tueksi voidaan perustaa tarpeen mukaan PopUp -työryhmiä, jotka koostuvat aiheeseen sopivien alojen asiantuntijoista. Ryhmät eivät ole virallisia työryhmiä, vaan toimivat kehittämisen apuna jonkin ennaltamäärittelemättömän ajan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
PopUp -työryhmät hanketoiminnan tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hanketoiminnan tueksi voidaan perustaa tarpeen mukaan PopUp -työryhmiä, jotka koostuvat aiheeseen sopivien alojen asiantuntijoista. Ryhmät eivät ole virallisia työryhmiä, vaan toimivat kehittämisen apuna jonkin ennaltamäärittelemättömän ajan.

Toteutuspaikka
JärjestöKainuu 2.0 - Hyvinvoinnin tukena -hanke Kainuu
Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Riitta Ollila

Luotu

12.06.2020

Viimeksi muokattu

12.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Hanketoiminnan tueksi voidaan perustaa tarpeen mukaan PopUp -työryhmiä, jotka koostuvat aiheeseen sopivien alojen asiantuntijoista. Ryhmät eivät ole virallisia työryhmiä, vaan toimivat kehittämisen apuna jonkin ennaltamäärittelemättömän ajan.

PopUp-työryhmiä voidaan perustaa esimerkiksi vaikuttamistyön tueksi. Esimerkiksi, jos halutaan saada isompi joukko miettimään järjestöjen resursointiin liittyviä asioita.

Kansikuva
Järjestökainuu 2.0 logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Fasilitointi ja osallistuminen Yhteiskehittäminen Yhteistyö Moniammatillisuus Monialaisuus

Ilmiöt

Alueellinen erilaistuminen Elinikäinen oppiminen Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot Verkostomainen valta voimistuu

Kohderyhmä

Ammattilaiset Organisaatiot