Pyydä apua -nappi on matalan kynnyksen palvelu 24/7 koko Satakunnassa. Se on sähköinen palvelu avun, tuen ja palveluiden pyytämiseen. Kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet. Kessotessa pilotoidaan elämänkaarimallia. Palvelulupaus: ammattilaisen yhteydenotto 1-3 arkipäivässä.

Toimintaympäristö **

Satakunnan maakunnan alue, tuleva Satakunnan hyvinvointialue. Sosiaali- ja terveydenhuoltolait määrittelevät että yhdenmukaiset palvelut pitää tarjota asuinpaikasta riippumatta. LAPE-muutosohjelman mukaista kehittämistä - palvelut oikeaan aikaan ja ripeästi.
 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Satakunta on pirstaleinen maakunta ja etäisyydet palveluihin ovat pitkät erityisesti haja-asutusalueilla.  Tavoitteena on vähentää jonottamista ja luukuttamista. Kehittämistyö alkanut 6/2021 rakenneuudistushankkeen ja Satasairaalan yhteistyönä.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Palvelujen yhtenäistäminen, yhdenmukaistaminen ja turvaaminen koko maakunnassa. Asukkaiden tulee saada tarvitsemaansa palvelua asuinpaikasta riippumatta.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Avainkehittäjät sovittu perhekeskusverkostossa 8/2021. Syksyllä 2021 kick off ja työpajatyöskentelyt/digi ja sisällöllinen kehittäminen. Työpajatyöskentelyssä mukana kuntien, kuntayhtymien sekä Porin yhteistoiminta-alueen työntekijöitä.
Yhdyshenkilöitä noin 20, jotka ovat sote-alan ammattilaisia jotka työskentelevät lasten, nuorten ja perheiden parissa.
Työpajassa mukana Satasairaalan henkilöstöä, viestinnän ammattilainen sekä MLL.

Työpajat kokoontuvat kaiken kaikkiaan yhdeksän kertaa. Jokaisella pajalla on oma agenda ja tavoite johon pyritään. Vuoden vaihteen jälkeen työpajoissa pyritty yhtenäistämään palvelua, verkostoitumaan sekä tuettu palvelun toteutumista sähköisessä ympäristössä

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena on saada Pyydä apua -nappi käyttöön koko Satakunnan alueelle. Napin avulla perheille tarjotaan matalalla kynnyksellä apua, tukea ja palveluita. Tavoitteena on että asiakas saa tarvitsemaansa palvelua yhdellä yhteydenotolla. Pyynnön pohjalta arvioidaan, mikä palvelu vastaa asiakkaan tarpeeseen ja tämän pohjalta tarvetta vastaavan palvelun ammattilainen on yhteydessä asiakkaaseen. 

Pyydä apua -nappi -palvelulla tavoitellaan, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pystytään tarjoamaan apua ja ehkäisemään ongelmien eskaloituminen.

Toteutussuunnitelma

Työpajat ovat kokoontuneet joka toinen kuukausi ja jokaisella kerralla nostettu kehittämisen kohteeksi joku yhteinen asia sekä määrätyn alueen asia. Kehittämisessä on vahvasti ollut mukana ICT -palvelut sekä digitaalisen Pyydä apua -napin mahdollistavat tahot. Hyvinvointialueen verkkoon siirryttäessä tukea on annettu yhdyshenkilöille sekä esihenkilöille mm ohjeistamalla, miten uudet yhdyshenkilöt saavat luvan palveluun. Kirjautumisongelmat helpottuivat siirryttäessä hyvinvointialueen verkkoon. 

Keväästä lähtien on tehty juurruttamissuunnitelmaa ja annettu vastuu mallin kehittämisestä hyvinvointialueen työntekijälle. Markkinointimateriaalia on työstetty ja hankittu mm. yhteinen wilmaviesti lähetetty jokaisen kunnan ja kaupungin koulun rehtoreille tai yhteyshenkilöille. Tietoa näin levitetty ympäri Satakuntaa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ne satakuntalaiset, jotka tarvitsevat ennaltaehkäisevää sekä perhekeskuksen tarjoamaa palvelua

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Pyydä apua napin kehittämisessä on käytetty tukena Varhan mallia 

Idean konkretisointi ja visualisointi

Pyydä apua -nappi on matalan kynnyksen palvelu 24/7 koko Satakunnassa. Se on sähköinen palvelu avun, tuen ja palveluiden pyytämiseen. Kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet. Kessotessa pilotoidaan elämänkaarimallia. Palvelulupaus: ammattilaisen yhteydenotto 1-3 arkipäivässä.

Ratkaisun perusidea **

Pyydä apua -nappi on matalan kynnyksen palvelu 24/7 koko Satakunnassa. Se on sähköinen palvelu avun, tuen ja palveluiden pyytämiseen. Kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet. Kessotessa pilotoidaan myös aikuisten toimialueella. Palvelulupaus: ammattilaisen yhteydenotto 1-3 arkipäivässä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhteiskehittämisen malli. Ympäri Satakuntaa on valittu yhdyshenkilöt, joiden avulla mallia kehitetään. Perehdytys konseptiin ja kehittämispajat 2021 syksy ja 2022 kevät. Muutoksen tuki hyvinvointialueelle.