Rakennukselle uusi elämä- Auraamon monitoimitalo

Valintatalosta kuoriutui kaikkien yhteinen monitoimitalo, jossa on toimintaa joka lähtöön.

Auraamon monitoimitalo onkin edistyksellinen esimerkki kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten välisestä yhteistyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä.

Toimintaympäristö **

Kyse on jo 1800-luvun loppupuolella sijaitsevasta kauppapaikasta, jolla on ollut merkittävä rooli kunnan kehittymisessä. Tila on entinen Valintatalon myymälätila, johon Auran kunta käytti etuosto-oikeuttaan ja sitä ympäröiviin alueisiin. Auraamo on hyvä esimerkki siitä, että rakennusten käyttötarpeet eivät aina osu yhteen niiden elinkaaren kanssa ja on ekologista antaa vanhalle rakennukselle uusi elämä.

Kunnan luottamushenkilöillä oli vahva yhteinen tahtotila kehittää talosta kuntalaisten yhteisen monitoimitalon, johon osallistetaan kaikki kuntalaiset ja sitä pääsevät käyttämään kaikki tahot yhteistyössä.

Auraamon kiinteistön piha-aluetta alettiin myös kehittää. Kesällä 2020 piha-alueella aloitti menestyksekkäät iltatorit ja aamupäivätori palvelee joka perjantai ympäri vuoden.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kunta on halunnut entisestään parantaa yhteisöllisyyttä, osallistamista sekä lisätä yrittäjien ja yhdistysten vuoropuhelua kunnan ja toistensa kanssa. Monitoimitalo Auraamo ottaa huomioon kaikki kuntalaiset vauvasta vaariin monipuolisella toiminnallaan, yhdistää eri toimijat ja lisää vuorovaikutusta kunnan kanssa. Auraamo on auralaisten olohuone, josta lähdettiin rakentamaan alusta asti Auran sydäntä. Auraamo toimii toritoiminnan, tapahtumien, yhdistysten omien tapahtumien ja yrittäjien tilaisuuksien näyttämönä tulevaa nuorisoteatteria unohtamatta. Tilat ovat veloituksettomia Aurassa toimiville yhdistyksille ja yrityksille on luotu veloituksettomia yrittämisen paikkoja yhteisessä pop up tilassa.

Auraamosta haluttiin luoda myös vuorovaikutuspaikka kunnan päätöksenteon ja kuntalaisten välille. Tavoitteena on järjestää koronan jälkeen erilaisia kunnan asioihin liittyviä keskustelutilaisuuksia, joissa luottamushenkilöt ja kuntalaiset kohtaavat. Tällä on tavoitteena on myös lisätä demokratiakasvatusta ja osallisuutta.

Liitteet
Kuva
Auraamon suunniteltu pohjapiirustus
Vanha kaupparakennus muuntui yhteisölliseen käyttöön.
Auraamossa toimii tällä hetkellä:
- yhteinen olohuone kohtaamiseen ja mm. lehtien lukemiseen
- veloitukseton kokoustila
- kuntouttavan työtoiminnan pajatila
- Auranlaakson kansalaisopiston kurssit
- Elävän virran yhdistyksen ylläpitämä Auraamon Kesäkauppa yrittäjyyden tukemiseksi
- nuorisoteatteri
- ja paljon muuta
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tarve oli tehdä Auraamosta alusta asti kaikkien yhteinen tila ja sen toteuttamiseen osallistettiin alusta asti kaikki toimijat. Aluksi mm. äänestettiin talon nimestä, maalattiin yhteisötaideteos pääoven eteen, tehtiin kyselyjä ja järjestettiin avoimia ovia.

Yhteisiä tiloja ei ollut Aurassa aikaisemmin juurikaan ja monitoimitalon tilaratkaisuilla pyrittiin vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin.

Liitteet
Kuva
Auraamon matto
Järjestimme kaikille halukkaille mahdollisuuden osallistua maton maalaukseen ja se osallisti lapsista ikäihmisiin.
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa olivat kunnan toimijoista tekninen toimi, kuntouttava työtoiminta, vapaa-aika ja yrityspalvelut.

Lisäksi mukana olivat yhdistykset, joista merkittävämpänä toimijana Auranlaakson kansalaisopisto.

Tavoiteltu muutos

Monitoimitalo Auraamon tarkoituksena on lisätä Aurassa yhteisöllisyyttä ja vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Kuntastrategian visiona on, että Aura on aktiivinen, välittävä ja uudistuva kasvukunta, jossa tuemme eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhdistysten ja järjestöjen aktiivista toimintaa. Kunta on yhdistysten, yritysten ja kuntalaisten kumppani palveluiden ja toiminnan järjestäjänä. Yhdistykset, yritykset ja kansalaisopisto haluttiin ottaa aiempaa vahvemmin mukaan palveluiden suunnitteluun ja tuottamiseen. Näistä lähtökohdista Auraamon monitoimitaloa alettiin toteuttamaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Auraamosta haluttiin tehdä alusta asti koko kunnan yhteinen monitoimitalo ja sen toteuttamiseen osallistettiin lähes kaikki kunnan toimijat. Jotta monitoimitalosta tulisi aidosti kaikkien tahojen yhteinen, huolehdittiin alusta asti myös siitä, että kunnan eri toimijat ja kohderyhmät otettiin huomioon talon tilaratkaisujen ja toiminnan suunnittelun yhteydessä. Yhteisiä tiloja ei ollut Aurassa aikaisemmin juurikaan ja monitoimitalon tilaratkaisuilla pyrittiin vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin.

Auraamon toteutuksessa osallistettiin vahvasti kuntalaisia ja muita toimijoita. Aluksi mm. äänestettiin talon nimestä, maalattiin yhteisötaideteos pääoven eteen, tehtiin kyselyjä ja järjestettiin avoimia ovia. Lisäksi mm. kunnan vanhus- ja vammaisneuvostolta pyydettiin lausuntoa tilojen esteettömyyden varmistamiseksi.

 

Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2021:

Auran kunnan keskustan paras kauppapaikka oli jäämässä tyhjäksi. Kunta tarttui tilaisuuteen ja osti tyhjäksi jääneen kiinteistön sekä tontin. Samaan aikaan Auran kunnan strategiassa korostettiin yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta sekä osallistamista. Kiinteistöstä kehitettiin kaikkien kuntalaisten yhteinen monitoimitalo, jossa toimintaa oli vauvasta vaariin.

Elinvoiman kehittäminen korostui tuomalla kaikki kunnan toimijat yhteen. Yhtenä ideana Auraamon kohdalla oli demokratian ja kuntalaisten osallistumisen edistäminen ja kunnan sisäisen viestinnän tehostaminen järjestämällä tilaisuuksia, jossa kunnan kannata merkittäviä asioita ja suunnitelmia (esim. yleiskaava) voitaisiin käsitellä ja keskustella. Ajatuksena oli, että ”kuntalaisten olohuoneella” saataisiin toisaalta näkyvyyttä kunnan asioihin ja toisaalta sosiaalista yhdessäoloa kuntalaisten ja eri ikä/kuntalaisryhmien välillä ja myös palautetta kuntalaisten suunnasta. Ja luonnollisesti ajatuksena oli, että tuomalla tilaan erilaisia palveluja ja toimintoja siitä syntyisi kuntalaisten ja laajemmankin käyttäjäkunnan kannalta kiinnostava ja houkutteleva käyntipaikka.

Tämänkaltaista kaikille yhteistä avointa tilaa, jota saa kaikki vapaasti käyttää ja johon on järjestetty laajasti kunnan ja yhdistysten kautta erilaisia toimintoja ei juurikaan muualla ole ja sitä kautta on saavutettu mittavaa julkisuutta ja kiinnostusta konseptiin ainakin maakunnallisesti ja laajemminkin. Poikkeuksellista konseptissa on myös se, että kunta toimii talon ja kokonaisuuden hallinnoijana.

 

Liitteet
Tutustu Auraamoon, monitoimitaloon Auran keskustassa!
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Auraamo on Auran kunnan toiminnan keskus, jonka varauksia hoidetaan kunnansihteerien toimesta. Auraamo huomiodaan esimerkiksi Auran kunnan verkkosivuilla, sillä monitoimitalolla on omat ajankohtaista- sivut sekä Auraamolla on myös omat Facebook-sivut. Lisäksi Auraamon oma erikoiskauppa "Auraamon Kesäkauppa" tiedottaa aktiivisesti itse sosiaalisen median kanavissa.

Auraamo on merkittävä taloudellinen investointi Auran kunnalta Auran kuntalaisiin. Auraamon talon kulut vuodessa ovat n. 48.000€.

Auraamon toiminnasta vastaa kunnan kehittämisjohtaja.

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Talossa on useita eri toimijoita, joten sisäinen viestintä ja tiedottamisen tärkeys korostuvat. Myös olohuonetilan aukioloajat voivat sekoittua Auraamon kesäkaupan aukiolojen kanssa. Mitä enemmän tilassa on toimijoita, sitä enemmän pitää huolehtia, että on käytössä yhteiset säännöt ja toimintaohjeet. Auraamon käyttö on kuitenkin sujunut erittäin hyvin ja hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Mitä enemmän ottaa eri tahoja mukaan suunnitteluun ja toteutuksiin, sitä paremmin he osaltaan markkinoivat yhteistä tekemistä ja kuntaa positiiviseen sävyyn. Olemme saaneet aivan valtavasti hyvää palautetta talosta ja sen koko toiminnasta.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Auraamon käyttöaste on kehittynyt koko ajan (varauskalenteri) lukuun ottamatta korona-aikaa ja olemme saaneet lisää toimijoita taloon. Lisäksi Auraamon piha-aluetta on alettu kehittää järjestämällä toreja ja muita tapahtumia.

Korona runteli keväällä 2020 pieniä yrittäjiä, kun kaikki messut ja tapahtumat oli peruttu. Auran kunta ja paikalliset yrittäjät ideoivat kesäksi pop-up -toimintamallin monitoimitalo Auraamoon, johon saatiin heti mukaan yli 30 yrittäjää. Pienyrittäjien yhteiset markkinapaikat eivät ole ideana uusia mutta uuden muodon idealle antoi kunnan, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyö, joka sai tästä alkunsa. Kauppa toimi aluksi yrittäjävetoisena mutta myöhemmin aktiiviset yrittäjät perustuvat Elävän virran yhdistyksen, jonka tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä Aurassa. Yhdistys tekee kunnan yrityspalveluiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Idealla oli myös valtava merkitys Auran kunnan elinvoimaisuuteen. Auraan ja Auraamoon saatiin pienyrittäjien tuotteiden erikoisliike Auraamon Kesäkauppa sekä uusia palveluita. Yhteiskunnallisesti idealla oli erittäin suuri merkitys juuri kyseisenä ajankohtana, koska pienyrittäjät olivat todella vaikeassa tilanteessa eikä heillä ollut juuri mitään myyntikanavia mahdollista käyttää.  

Olemme myös saamassa Auraan oman nuorisoteatterin ja EU rahoitteinen nuorisoteatterihanke alkoi tänä vuonna. Auraamon teatteritilaan on tällä hetkellä rakenteilla black box- tyylinen teatteritila, johon tulee siirreltävissä oleva katsomo. Teatteritilan muokattavuus mahdollistaa tilan käytön myös muiden toimijoiden osalta.

Auraamon monitoimitalo synnytti myös muita elinvoimatekoja kuntaan. Toisella puolelle tietä nousee pystyy Sisupuisto, jonne on tulossa kuntoportaat sekä laululava. Kioski- ja wc-rakennus ja laituri ovat tulossa myös. Yhteistyötä tehdään Auraamon Kesäkaupan kanssa, josta voi vuokrata kesällä vaikka sup-laudan tai kanootin. Lisäksi Suomen uusimman matkailutien, Aurajoentien tuleva matkailuinfo tulee sijoittumaan kesällä Auraamoon.

Liitteet