Rakennukselle uusi elämä- Auraamon monitoimitalo

Valintatalosta kuoriutui kaikkien yhteinen monitoimitalo, jossa on toimintaa joka lähtöön.

Auraamon monitoimitalo onkin edistyksellinen esimerkki kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten välisestä yhteistyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Rakennukselle uusi elämä- Auraamon monitoimitalo
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valintatalosta kuoriutui kaikkien yhteinen monitoimitalo, jossa on toimintaa joka lähtöön.

Auraamon monitoimitalo onkin edistyksellinen esimerkki kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten välisestä yhteistyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä.

Toteutuspaikka
Auran kunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Aura
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anna-Mari Alkio

Luotu

08.04.2021

Viimeksi muokattu

19.01.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2021:

Auran kunnan keskustan paras kauppapaikka oli jäämässä tyhjäksi. Kunta tarttui tilaisuuteen ja osti tyhjäksi jääneen kiinteistön sekä tontin. Samaan aikaan Auran kunnan strategiassa korostettiin yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta sekä osallistamista. Kiinteistöstä kehitettiin kaikkien kuntalaisten yhteinen monitoimitalo, jossa toimintaa oli vauvasta vaariin.

Elinvoiman kehittäminen korostui tuomalla kaikki kunnan toimijat yhteen. Yhtenä ideana Auraamon kohdalla oli demokratian ja kuntalaisten osallistumisen edistäminen ja kunnan sisäisen viestinnän tehostaminen järjestämällä tilaisuuksia, jossa kunnan kannata merkittäviä asioita ja suunnitelmia (esim. yleiskaava) voitaisiin käsitellä ja keskustella. Ajatuksena oli, että ”kuntalaisten olohuoneella” saataisiin toisaalta näkyvyyttä kunnan asioihin ja toisaalta sosiaalista yhdessäoloa kuntalaisten ja eri ikä/kuntalaisryhmien välillä ja myös palautetta kuntalaisten suunnasta. Ja luonnollisesti ajatuksena oli, että tuomalla tilaan erilaisia palveluja ja toimintoja siitä syntyisi kuntalaisten ja laajemmankin käyttäjäkunnan kannalta kiinnostava ja houkutteleva käyntipaikka.

Tämänkaltaista kaikille yhteistä avointa tilaa, jota saa kaikki vapaasti käyttää ja johon on järjestetty laajasti kunnan ja yhdistysten kautta erilaisia toimintoja ei juurikaan muualla ole ja sitä kautta on saavutettu mittavaa julkisuutta ja kiinnostusta konseptiin ainakin maakunnallisesti ja laajemminkin. Poikkeuksellista konseptissa on myös se, että kunta toimii talon ja kokonaisuuden hallinnoijana.

 

Toimintaympäristö **

Kyse on jo 1800-luvun loppupuolella sijaitsevasta kauppapaikasta, jolla on ollut merkittävä rooli kunnan kehittymisessä. Tila on entinen Valintatalon myymälätila, johon Auran kunta käytti etuosto-oikeuttaan ja sitä ympäröiviin alueisiin. Auraamo on hyvä esimerkki siitä, että rakennusten käyttötarpeet eivät aina osu yhteen niiden elinkaaren kanssa ja on ekologista antaa vanhalle rakennukselle uusi elämä.

Kunnan luottamushenkilöillä oli vahva yhteinen tahtotila kehittää talosta kuntalaisten yhteisen monitoimitalon, johon osallistetaan kaikki kuntalaiset ja sitä pääsevät käyttämään kaikki tahot yhteistyössä.

Auraamon kiinteistön piha-aluetta alettiin myös kehittää. Kesällä 2020 piha-alueella aloitti menestyksekkäät iltatorit ja aamupäivätori palvelee joka perjantai ympäri vuoden.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Auraamosta haluttiin tehdä alusta asti koko kunnan yhteinen monitoimitalo ja sen toteuttamiseen osallistettiin lähes kaikki kunnan toimijat. Jotta monitoimitalosta tulisi aidosti kaikkien tahojen yhteinen, huolehdittiin alusta asti myös siitä, että kunnan eri toimijat ja kohderyhmät otettiin huomioon talon tilaratkaisujen ja toiminnan suunnittelun yhteydessä. Yhteisiä tiloja ei ollut Aurassa aikaisemmin juurikaan ja monitoimitalon tilaratkaisuilla pyrittiin vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin.

Auraamon toteutuksessa osallistettiin vahvasti kuntalaisia ja muita toimijoita. Aluksi mm. äänestettiin talon nimestä, maalattiin yhteisötaideteos pääoven eteen, tehtiin kyselyjä ja järjestettiin avoimia ovia. Lisäksi mm. kunnan vanhus- ja vammaisneuvostolta pyydettiin lausuntoa tilojen esteettömyyden varmistamiseksi.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Auraamo on Auran kunnan toiminnan keskus, jonka varauksia hoidetaan kunnansihteerien toimesta. Auraamo huomiodaan esimerkiksi Auran kunnan verkkosivuilla, sillä monitoimitalolla on omat ajankohtaista- sivut sekä Auraamolla on myös omat Facebook-sivut. Lisäksi Auraamon oma erikoiskauppa "Auraamon Kesäkauppa" tiedottaa aktiivisesti itse sosiaalisen median kanavissa.

Auraamo on merkittävä taloudellinen investointi Auran kunnalta Auran kuntalaisiin. Auraamon talon kulut vuodessa ovat n. 48.000€.

Auraamon toiminnasta vastaa kunnan kehittämisjohtaja.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Auraamon käyttöaste on kehittynyt koko ajan (varauskalenteri) lukuun ottamatta korona-aikaa ja olemme saaneet lisää toimijoita taloon. Lisäksi Auraamon piha-aluetta on alettu kehittää järjestämällä toreja ja muita tapahtumia.

Korona runteli keväällä 2020 pieniä yrittäjiä, kun kaikki messut ja tapahtumat oli peruttu. Auran kunta ja paikalliset yrittäjät ideoivat kesäksi pop-up -toimintamallin monitoimitalo Auraamoon, johon saatiin heti mukaan yli 30 yrittäjää. Pienyrittäjien yhteiset markkinapaikat eivät ole ideana uusia mutta uuden muodon idealle antoi kunnan, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyö, joka sai tästä alkunsa. Kauppa toimi aluksi yrittäjävetoisena mutta myöhemmin aktiiviset yrittäjät perustuvat Elävän virran yhdistyksen, jonka tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä Aurassa. Yhdistys tekee kunnan yrityspalveluiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Idealla oli myös valtava merkitys Auran kunnan elinvoimaisuuteen. Auraan ja Auraamoon saatiin pienyrittäjien tuotteiden erikoisliike Auraamon Kesäkauppa sekä uusia palveluita. Yhteiskunnallisesti idealla oli erittäin suuri merkitys juuri kyseisenä ajankohtana, koska pienyrittäjät olivat todella vaikeassa tilanteessa eikä heillä ollut juuri mitään myyntikanavia mahdollista käyttää.  

Olemme myös saamassa Auraan oman nuorisoteatterin ja EU rahoitteinen nuorisoteatterihanke alkoi tänä vuonna. Auraamon teatteritilaan on tällä hetkellä rakenteilla black box- tyylinen teatteritila, johon tulee siirreltävissä oleva katsomo. Teatteritilan muokattavuus mahdollistaa tilan käytön myös muiden toimijoiden osalta.

Auraamon monitoimitalo synnytti myös muita elinvoimatekoja kuntaan. Toisella puolelle tietä nousee pystyy Sisupuisto, jonne on tulossa kuntoportaat sekä laululava. Kioski- ja wc-rakennus ja laituri ovat tulossa myös. Yhteistyötä tehdään Auraamon Kesäkaupan kanssa, josta voi vuokrata kesällä vaikka sup-laudan tai kanootin. Lisäksi Suomen uusimman matkailutien, Aurajoentien tuleva matkailuinfo tulee sijoittumaan kesällä Auraamoon.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Talossa on useita eri toimijoita, joten sisäinen viestintä ja tiedottamisen tärkeys korostuvat. Myös olohuonetilan aukioloajat voivat sekoittua Auraamon kesäkaupan aukiolojen kanssa. Mitä enemmän tilassa on toimijoita, sitä enemmän pitää huolehtia, että on käytössä yhteiset säännöt ja toimintaohjeet. Auraamon käyttö on kuitenkin sujunut erittäin hyvin ja hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Mitä enemmän ottaa eri tahoja mukaan suunnitteluun ja toteutuksiin, sitä paremmin he osaltaan markkinoivat yhteistä tekemistä ja kuntaa positiiviseen sävyyn. Olemme saaneet aivan valtavasti hyvää palautetta talosta ja sen koko toiminnasta.

 

Kansikuva
Auraamo on Auran sydän <3

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä