IPS- aluehankkeen tavoitteena on edistää mielenterveyskuntoutujien työelämään paluuta tai pääsyä sekä työssä pysymistä. IPS- työhönvalmennusta toteutetaan osana psykiatrisen poliklinikan toimintaa. 

Toimintaympäristö **

IPS- työhönvalmennusta toteutetaan osana Siilinjärven psykiatrisen poliklinikan toimintaa. Asiakkaita poliklinikalle ohjautuu myös muilta Pohjois-Savon hyvinvointialueen paikkakunnilta.

Tavoitteena on vakiinnuttaa IPS-työhönvalmennus osaksi psykiatrisen poliklinikan toimintaa sekä mahdollisesti muita  Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluita. Laatukriteereihin perustuvasta työhönvalmennuksesta hyötyvät myös muut kohderyhmät mielenterveyskuntoutujien lisäksi. Hankkeen alkaessa Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei vielä toteuteta laatuperusteista työhönvalmennusta.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

IPS-toimintamalli on lähtenyt käyntiin omassa organisaatiossa (Siilinjärven psykiatrinen poliklinikka) hyvin heti hankkeen alusta alkaen. Hanketyöntekijät ovat hallinnollisestikin osa työyhteisöä ja osallistuvat hoitotiimeihin. Asiakasohjautuminen tapahtuu poliklinikalta hoitotyöntekijän kanssa tehdyn lähetteen perusteella.

Asiakastyö alkaa viimeistään elokuussa 2023. 

Hankkeessa toimii kaksi työhönvalmentajaa sekä tiiminvetäjä, joista kaikki toteuttavat laatukriteereihin perustuvaa IPS-toimintamalin mukaista työhönvalmennusta.