IPS- aluehankkeen tavoitteena on edistää mielenterveyskuntoutujien työelämään paluuta tai pääsyä sekä työssä pysymistä. IPS- työhönvalmennusta toteutetaan osana psykiatrisen poliklinikan toimintaa. 

Toimintaympäristö **

IPS- työhönvalmennusta toteutetaan osana Siilinjärven psykiatrisen poliklinikan toimintaa. Asiakkaita poliklinikalle ohjautuu myös muilta Pohjois-Savon hyvinvointialueen paikkakunnilta.

Tavoitteena on vakiinnuttaa IPS-työhönvalmennus osaksi psykiatrisen poliklinikan toimintaa sekä mahdollisesti muita  Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluita. Laatukriteereihin perustuvasta työhönvalmennuksesta hyötyvät myös muut kohderyhmät mielenterveyskuntoutujien lisäksi. Hankkeen alkaessa Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei vielä toteuteta laatuperusteista työhönvalmennusta.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

IPS-toimintamalli on lähtenyt käyntiin omassa organisaatiossa (Siilinjärven psykiatrinen poliklinikka) hyvin heti hankkeen alusta alkaen. Hanketyöntekijät ovat hallinnollisestikin osa työyhteisöä ja osallistuvat hoitotiimeihin. Asiakasohjautuminen tapahtuu poliklinikalta hoitotyöntekijän kanssa tehdyn lähetteen perusteella.

Asiakastyö on käynnistynyt elokuussa 2023. 

Hankkeessa toimii kaksi työhönvalmentajaa sekä tiiminvetäjä. Hankkeessa toteutetaan laatukriteereihin perustuvaa IPS-toimintamalin mukaista työhönvalmennusta. 

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakastyön käynnistymisen myötä olemme tehneet yhteistyötä Siilinjärven kunnan työllisyydenhoidon kanssa ja yhteistyötä syvennetään. Hankkeeseen osallistuvista asiakkaista useilla on työnhaku voimassa ja työhönvalmentajat ovat asiakkaan mukana työllisyyspalveluissa päivittämässä työllistymissuunnitelmaa.

Toteutussuunnitelma

IPS- hankkeen työntekijät ovat hallinnollisesti poliklinikan työntekijöitä, jolloin yhteiseen potilastietojärjestelmään pääsy sekä tiimeihin osallistuminen on ollut sujuvaa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tavoitteena on edistää mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. 

Toimintaa toteutetaan Siilinjärven psykiatrian poliklinikalla, jossa  tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita. Hankkeeseen ohjautuu asiakkaita poliklinikan tiimeistä. Asiakastyö on käynnistynyt hyvin ja työhönvalmennukseen mahtuu vielä lisää asiakkaita. 

Poliklinikan tiimeihin/työryhmiin kiinnittyminen on ollut sujuvaa ja työryhmät ovat ottaneet työhönvalmennuksen hyvin vastaan.

Asiakkaat ovat pääsääntöisesti olleet motivoituneita ja työllistymisiä on tapahtunut. Asiakkaan kanssa tehdään kattava ammatillinen profiili ja työnhaun suunnitelma, jonka pohjalta työtä lähdetään etsimään.