Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ryhmämuotoisen asumisneuvonnan tavoitteena on asunnottomuuden ehkäisy ja asumisen turvaaminen. Kohderyhmänä on asunnottomuusuhanalaiset asiakkaat. Ryhmissä kiinnitetään huomiota asumis- ja taloussosiaalisiin ilmiöihin ja keskustellaan asumisesta ja taloudenhallinnasta.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Porin kaupunki
Ylläpitäjä
Porin kaupunki
Kehittäjä