Ryhmämuotoisen asumisneuvonnan tavoitteena on asunnottomuuden ehkäisy ja asumisen turvaaminen. Kohderyhmänä on asunnottomuusuhanalaiset asiakkaat. Ryhmissä kiinnitetään huomiota asumis- ja taloussosiaalisiin ilmiöihin ja keskustellaan asumisesta ja taloudenhallinnasta.