RyhmäRenki-toiminta ryhmänohjaajien ilona ja verkostokutojana

Toimintamallin lyhyt kuvaus

RyhmäRenki tekee maksutonta materiaalia ryhmätoimintaan ja tiedottaa eri toimijoiden materiaaleista. Tavoitteena on lisätä eri toimijoiden yhteistyötä, osallistujien osallisuutta sekä ryhmätoimintamateriaalien selkeyttä ja esteettisyyttä.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

RyhmäRenki
Ylläpitäjä