RyhmäRenki-toiminta ryhmänohjaajien ilona ja verkostokutojana

RyhmäRenki tekee maksutonta materiaalia ryhmätoimintaan ja tiedottaa eri toimijoiden materiaaleista. Tavoitteena on lisätä eri toimijoiden yhteistyötä, osallistujien osallisuutta sekä ryhmätoimintamateriaalien selkeyttä ja esteettisyyttä.

Ratkaisun perusidea **

RYHMÄRENKI.FI-SIVUSTO

Sivustolla julkaistaan kuukausittain uusia materiaaleja kuten pelejä, visoja, valokuvasarjoja, keskustelukortteja ja selkokirjoja. Niitä saa käyttää ja soveltaa vapaasti ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Materiaaleja kehitetään käyttäjien toiveiden ja palautteiden perusteella.

RYHMÄTOIMINNAN VERKOSTOVIESTI

Toimintaan sisältyy Ryhmätoiminnan verkostoviestin julkaiseminen 8–10 kertaa vuodessa. Sähköisen uutiskirjeen avulla ohjaajat saavat tietoa siitä, mitä kentällä tapahtuu ja eri toimijat voivat tiedottaa omista materiaaleistaan, tapahtumistaan ja koulutuksistaan.

SOSIAALINEN MEDIA

Facebookissa ja Pinterestissä RyhmäRengin emäntä seuraa suomalaisia ja ulkomaalaisia toimijoita, etsii uusinta tietoa ryhmätoiminnasta ja välittää tietoa omille seuraajilleen.

VERKOSTOYHTEISTYÖ

RyhmäRengin emäntä tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanit osallistuvat materiaalien tekemiseen, kokeilevat materiaaleja käytännössä tai kääntävät niitä ruotsiksi. Ohjaajaverkosto vastaa RyhmäRengin kyselyihin. Museot antavat kuvata esineitään ja kertovat niistä. Materiaaleja julkaistaan myös Vanhustyön keskusliiton Vahvike-aineistopankissa.

TOIMINTAMALLIN ERITYISPIIRTEET

Koska RyhmäRenki-toiminta on yksityishenkilön vapaaehtoistoimintaa, se mahdollistaa ketterän ja joustavan yhteistyön eri toimijoiden ja materiaalien käyttäjien kanssa. Tällainen sitoutumaton toiminta, josta kaikki hyötyvät, madaltaa osallistumisen kynnystä ja omalta osaltaan tarjoaa vaihtoehtoja perinteisemmälle vapaaehtoistyölle.

Liitteet