Saamelainen kulttuurista turvallisuutta luova kotihoito

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurista turvallisuutta luovan kotihoidon tavoitteena on edistää saamelaisen ikääntyneen pärjäämistä kotona omassa kulttuuriympäristössään siten, että kotona asuminen  on mahdollista mahdollisimman pitkään.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
Ylläpitäjä